Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - książki wydawnictwa

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku Pływaczewski Wiesław, Duda Maciej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 26.32PLN
Porównaj ceny
Internal Security, July-December 2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 50.94PLN
Porównaj ceny
Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Lewkowicz Agata , Pływaczewskiego Wiesława Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 28.87PLN
Porównaj ceny
Historia, teraźniejszość i perspektywy kryminalistycznych badań włosów ludzkich Włodarczyk Renata Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 23.77PLN
Porównaj ceny
Zabójstwo sergiusza jesienina.studium kryminalistyczno-historycznoliterackie - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Ojcewicz Grzegorz , Włodarczyk Renata, Zajdel Dariusz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 61.79PLN
Porównaj ceny
Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym - dostawa od 3,49 PLN Nowicka Izabela Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 52.79PLN
Porównaj ceny
Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w polsce. historia i teraźniejszość Socha Robert, Letkiewicz Arkadiusz, Guła Przemysław Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 17.68PLN
Porównaj ceny
Wybrane zagadnienia prawa pracy brak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 38.54PLN
Porównaj ceny
Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy policji w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym - dostawa od 3,49 PLN Mocarska Dorota Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 79.81PLN
Porównaj ceny
Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w polsce - dostawa od 3,49 PLN Szafrański Jerzy, Liedel Krzysztof Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 22.71PLN
Porównaj ceny
Przestępczość stadionowa. diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Pływaczewski Wiesław, Wiśniewski Bernard Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 33.96PLN
Porównaj ceny
Chuligaństwo stadionowe. symbole i gesty na polskich stadionach - dostawa od 3,49 PLN Jurczak Justyna Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 22.68PLN
Porównaj ceny
Wybrane patologie społeczne. uwarunkowania, przejawy, profilaktyka - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Baranowska Magdalena, Wiciak Izabela Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 16.74PLN
Porównaj ceny
Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu terroryzmowi i w walce z nimi Jałoszyński Kuba, Wiśniewski Bernard Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 22.92PLN
Porównaj ceny
Słownik kryminalistyczny z elementami medycyny sądowej i genetyki - dostawa od 3,49 PLN Ojcewicz Grzegorz , Włodarczyk Renata Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 49.69PLN
Porównaj ceny
Wskazówki metodologiczne - dostawa od 3,49 PLN Łuka Piotr Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 19.39PLN
Porównaj ceny
Polska Policja - dostawa od 3,49 PLN Letkiewicz Arkadiusz, Majer Piotr Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 35.25PLN
Porównaj ceny
Społeczna odpowiedzialność policji Hryszkiewicz Ewa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 56.88PLN
Porównaj ceny
Kryminalistyka w Rosji i Polsce Bobińska Hanna, Ojcewicz Grzegorz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 44.15PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie polski, stanów zjednoczonych i izraela - dostawa od 3,49 PLN Siadkowski Adrian Karol Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
4 ofert od 71.63PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne Adrian Karol Siadkowski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 71.00PLN
Porównaj ceny
Prawo karne materialne. wybrane przepisy części szczególnej - dostawa od 3,49 PLN Gałązka Marek , Kalisz Anna Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 39.35PLN
Porównaj ceny
Współczesne problemy wykroczeń - dostawa od 3,49 PLN Nowicka Izabela, Sadło-Nowak Agnieszka Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 44.15PLN
Porównaj ceny
Motywowanie w organizacjach publicznych - dostawa od 3,49 PLN Ściborek Zbigniew Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 56.56PLN
Porównaj ceny
Nielegalne wytwarzanie broni planej i amunicji. problematyka prawno-kryminalistyczna - dostawa od 3,49 PLN Kasprzak Jerzy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 22.92PLN
Porównaj ceny
Współczesne zagrożenia terroryzmem - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Jałoszyński Kuba Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 54.34PLN
Porównaj ceny
Dzieci jako ofiary handlu ludźmi Janoszka Krzysztof Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 44.18PLN
Porównaj ceny
Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia - dostawa od 3,49 PLN Sadło-Nowak Agnieszka Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 45.85PLN
Porównaj ceny
Przestępczość zorganizowana. fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujecie praktyczne Jasiński Wiesław, Mądrzejewski Wiesław, Wiciak Krzysztof Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 93.39PLN
Porównaj ceny
Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych Struniawski Jarosław Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 33.96PLN
Porównaj ceny
Przygotowania obronne w policji. wybrane zagadnienia i aspekty prawne Tyburska Agata Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 51.64PLN
Porównaj ceny
Antyterrorystyczne formacje policji w przypadku zbrojnej agresji na rp - dostawa od 3,49 PLN Zubrzycki Waldemar Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 33.96PLN
Porównaj ceny
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. tom 1 teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup... Bogdalski Piotr, Bukowiecka Danuta, Częścik Robert, Zdrodowski Bogdan Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 29.51PLN
Porównaj ceny
Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców Bryk Janusz, Kobylas Marcin, Malinowska Irena Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 11.89PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo rzeczypospolitej polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem - dostawa od 3,49 PLN Masiul Krzysztof Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 33.96PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń xxi wieku - dostawa od 3,49 PLN Bogdalski Piotr, Cymerski Jarosław, Jałoszyński Kuba Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 53.28PLN
Porównaj ceny
Jednostki specjalne policji i straży granicznej w ochronie wschodniej granicy polski Truchan Jarosław Radosław Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 25.41PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie strategiczne w policji - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 brak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 51.64PLN
Porównaj ceny
Kazusy do nauki prawa wykroczeń Gałązka Marek , Kupiński Romuald, Nowicka Izabela Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 20.49PLN
Porównaj ceny
Gwarancje zarządzania kryzysowego. wybrane zagadnienia Nepelski Mariusz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 28.87PLN
Porównaj ceny
Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Bogdalski Piotr, Nepelski Mariusz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 43.44PLN
Porównaj ceny
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. tom 2 prawne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa - dostępny... Bogdalski Piotr, Bukowiecka Danuta, Częścik Robert, Zdrodowski Bogdan Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 20.49PLN
Porównaj ceny
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. tom 3 praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa -... Bogdalski Piotr, Bukowiecka Danuta, Częścik Robert, Zdrodowski Bogdan Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 24.59PLN
Porównaj ceny
Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego - dostawa od 3,49 PLN Choromańska Agnieszka , Porwisz Monika Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 56.88PLN
Porównaj ceny
Prawo prasowe. teoria i praktyka - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Kalisz Anna Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 40.17PLN
Porównaj ceny
Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym Włodarczyk Renata Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 40.58PLN
Porównaj ceny
System szkolenia w policji i straży granicznej. funkcja założenia i rzeczywista - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Gawroński Piotr, Hryszkiewicz Dominik, Truchan Jarosław Radosław Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 34.43PLN
Porównaj ceny
Współczesne problemy prawa. tom 1 Nowicka Izabela, Mocarska Dorota Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 50.82PLN
Porównaj ceny
Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform moblinych - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Cymerski Jarosław, Wiciak Krzysztof Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 48.36PLN
Porównaj ceny
Państwo, prawo, bezpieczeństwo tom i - dostawa od 3,49 PLN Babiński Aleksander Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 35.25PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie kompetencjami kobiet w policji - dostawa od 3,49 PLN Nowicka Izabela, Hryszkiewicz Dominik Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 29.51PLN
Porównaj ceny