C.H.Beck - książki wydawnictwa

Międzynarodowe Prawo Pracy Tom1 Międzynarodowe publiczne prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Andrzej Marian Świątkowski C.H.Beck
9 ofert od 44.32PLN
Porównaj ceny
Osobowe prawo administracyjne Wojciech Maciejko Wojciech Maciejko C.H.Beck
11 ofert od 38.16PLN
Porównaj ceny
Rekrutacja i selekcja personelu Marek Suchar Marek Suchar C.H.Beck
13 ofert od 24.58PLN
Porównaj ceny
Leksykon marketingu Iwona Kienzler Iwona Kienzler C.H.Beck
5 ofert od 31.65PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności Danuta Kołozyn-Krajewska Danuta Kołozyn-Krajewska C.H.Beck
15 ofert od 46.64PLN
Porównaj ceny
Prawo bankowe Komentarz Leszek Mazur Leszek Mazur C.H.Beck
5 ofert od 154.57PLN
Porównaj ceny
Leksykon myślicieli politycznych i prawnych Elżbieta Kundera Elżbieta Kundera C.H.Beck
18 ofert od 50.02PLN
Porównaj ceny
Prawo europejskie Igor B. Nestoruk Igor B. Nestoruk C.H.Beck
12 ofert od 50.02PLN
Porównaj ceny
Międzynarodowe prawo pracy Tom 1 Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe Andrzej Marian Świątkowski Andrzej Marian Świątkowski C.H.Beck
17 ofert od 51.47PLN
Porównaj ceny
Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów + CD Barbara Namysłowska-Gabrysiak Barbara Namysłowska-Gabrysiak C.H.Beck
5 ofert od 33.50PLN
Porównaj ceny
Rola decyzji administracyjnej Paweł Wajda Paweł Wajda C.H.Beck
9 ofert od 52.52PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie finansami projektu europejskiego Marek Dylewski Marek Dylewski C.H.Beck
10 ofert od 33.46PLN
Porównaj ceny
Fundusz inwestycyjny Patrycja Zawadzka Patrycja Zawadzka C.H.Beck
18 ofert od 56.69PLN
Porównaj ceny
Historia warszawskiej adwokatury Zdzisław Krzemiński Zdzisław Krzemiński C.H.Beck
8 ofert od 33.87PLN
Porównaj ceny
Pomoc państwa Bartłomiej Kurcz Bartłomiej Kurcz C.H.Beck
15 ofert od 85.53PLN
Porównaj ceny
Kodeks spółek handlowych, Suplement do Tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji A. Sołtysiński A. Sołtysiński C.H.Beck
7 ofert od 123.96PLN
Porównaj ceny
Leksykon funduszy Unii Europejskiej Jan Wiktor Tkaczyński Jan Wiktor Tkaczyński C.H.Beck
10 ofert od 58.52PLN
Porównaj ceny
Postępowanie cywilne tom 2c + CD Marcjusz Szczepański Marcjusz Szczepański C.H.Beck
1 ofert od 132.66PLN
Porównaj ceny
Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA C.H.Beck
1 ofert od 107.61PLN
Porównaj ceny
Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania Halina Zadora Halina Zadora C.H.Beck
9 ofert od 46.64PLN
Porównaj ceny
Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej Marek Szydło Marek Szydło C.H.Beck
20 ofert od 42.74PLN
Porównaj ceny
Prawo karne Radosław G. Hałas Radosław G. Hałas C.H.Beck
1 ofert od 40.71PLN
Porównaj ceny
Zwolnienia w firmie PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA C.H.Beck
7 ofert od 62.40PLN
Porównaj ceny
Leksykon prawa ochrony zabytków Kamil Zeidler Kamil Zeidler C.H.Beck
18 ofert od 58.52PLN
Porównaj ceny
Koszty uzyskania przychodów 2009 Wojciech Pietrasiewicz Wojciech Pietrasiewicz C.H.Beck
12 ofert od 89.30PLN
Porównaj ceny
Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków + CD Marcin Matosiuk Marcin Matosiuk C.H.Beck
9 ofert od 179.97PLN
Porównaj ceny
Dokumentacja w spółce z o.o. + CD Bogusław Nowakowski Bogusław Nowakowski C.H.Beck
12 ofert od 66.98PLN
Porównaj ceny
Finanse i rozliczenia międzynarodowe Ireneusz Pszczółka Ireneusz Pszczółka C.H.Beck
17 ofert od 41.55PLN
Porównaj ceny
Agroturystyka w agrobiznesie Damian Knecht Damian Knecht C.H.Beck
11 ofert od 31.37PLN
Porównaj ceny
Postępowanie karne Joanna Brylak Joanna Brylak C.H.Beck
16 ofert od 38.16PLN
Porównaj ceny
Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia Izabela Gawłowicz Izabela Gawłowicz C.H.Beck
12 ofert od 41.55PLN
Porównaj ceny
Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej Magdalena Szyszko Magdalena Szyszko C.H.Beck
7 ofert od 39.18PLN
Porównaj ceny
Środki dyscyplinowania administracji publicznej w sprawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojciech Sawczyn Wojciech Sawczyn C.H.Beck
13 ofert od 56.69PLN
Porównaj ceny
Współczesna ekonomia Janina Godłów-Legiędź Janina Godłów-Legiędź C.H.Beck
11 ofert od 37.31PLN
Porównaj ceny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA C.H.Beck
15 ofert od 8.54PLN
Porównaj ceny
Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski Marta T. Bem Marta T. Bem C.H.Beck
15 ofert od 95.14PLN
Porównaj ceny
Controlling w organizacjach pożytku publicznego Tomasz Dyczkowski Tomasz Dyczkowski C.H.Beck
11 ofert od 41.55PLN
Porównaj ceny
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy Anna Zołotar Anna Zołotar C.H.Beck
4 ofert od 56.37PLN
Porównaj ceny
Aplikacje prawnicze. Organy ochrony prawnej Alicja Świczewska Alicja Świczewska C.H.Beck
14 ofert od 47.09PLN
Porównaj ceny
Aplikacje prawnicze. Procedury (cywilna, karna, administracyjna i sądowoadministracyjna) Alicja Świczewska Alicja Świczewska C.H.Beck
2 ofert od 80.49PLN
Porównaj ceny
Źródła prawa karnego Tadeusz Bojarski Tadeusz Bojarski C.H.Beck
5 ofert od 225.18PLN
Porównaj ceny
Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności Ryszard Dębski Ryszard Dębski C.H.Beck
13 ofert od 287.32PLN
Porównaj ceny
Prawo pracy 2010 Maciej Nałęcz Maciej Nałęcz C.H.Beck
11 ofert od 53.35PLN
Porównaj ceny
Wzory umów i pism Wanda Śniegucka Wanda Śniegucka C.H.Beck
15 ofert od 281.49PLN
Porównaj ceny
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej Ilona Kwiecień Ilona Kwiecień C.H.Beck
10 ofert od 35.62PLN
Porównaj ceny
Koszty postępowania cywilnego Andrzej Daczyński Andrzej Daczyński C.H.Beck
10 ofert od 157.13PLN
Porównaj ceny
Finanse dla niefinansistów Krzysztof Bednarz Krzysztof Bednarz C.H.Beck
22 ofert od 33.06PLN
Porównaj ceny
Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki Stefan Marciniak Stefan Marciniak C.H.Beck
11 ofert od 33.06PLN
Porównaj ceny
Wsparcie publiczne dla MSP Marta Gancarczyk Marta Gancarczyk C.H.Beck
10 ofert od 37.31PLN
Porównaj ceny
Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji Stanisława Borkowska Stanisława Borkowska C.H.Beck
17 ofert od 41.55PLN
Porównaj ceny
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny Czesław Bywalec Czesław Bywalec C.H.Beck
19 ofert od 41.06PLN
Porównaj ceny