Infor - książki wydawnictwa

Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem - dostawa od 3,49 PLN brak Infor
3 ofert od 10.95PLN
Porównaj ceny
Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem - wybór brak Infor
3 ofert od 41.60PLN
Porównaj ceny
Rozliczanie czasu pracy w praktyce - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Prasołek Łukasz Infor
4 ofert od 40.38PLN
Porównaj ceny
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z komentarzem oraz ustawy szczegółowe. Outlet Daniel Kupryjańczyk Infor
2 ofert od 48.83PLN
Porównaj ceny
Kodeks Spółek Handlowych część 1 z komentarzem oraz aktami szczegółowymi. Outlet Daniel Kupryjańczyk Infor
1 ofert od 64.11PLN
Porównaj ceny
Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach. Outlet Marcin Chrapek, Anna Łukasiewicz, Katarzyna Słoma Infor
1 ofert od 61.15PLN
Porównaj ceny
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach Charytoniuk Jan Infor
9 ofert od 20.38PLN
Porównaj ceny
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r. Dorota Brzeszczak-Zagrodzka Infor
4 ofert od 9.90PLN
Porównaj ceny
VAT 2017 – akty wykonawcze Opracowanie zbiorowe Infor
3 ofert od 22.41PLN
Porównaj ceny
Jak w 2017 r. uzyskać zwrot VAT Joanna Dmowska Infor
4 ofert od 8.92PLN
Porównaj ceny
Kiedy od 1 stycznia 2017 r. miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług Tomasz Krywan Infor
4 ofert od 8.92PLN
Porównaj ceny
Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorców po zmianach Mariusz Pigulski Infor
4 ofert od 8.92PLN
Porównaj ceny
Jak ustalić wartość aktywów i pasywów w skorygowanej cenie nabycia Joanna Gawrońska Infor
3 ofert od 19.90PLN
Porównaj ceny
PDOP 2017 Opracowanie zbiorowe Infor
4 ofert od 22.41PLN
Porównaj ceny
Jak przeprowadzić korektę roczną odliczonego VAT Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Infor
4 ofert od 8.92PLN
Porównaj ceny
Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towar Aneta Szwęch Infor
4 ofert od 28.08PLN
Porównaj ceny
Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017 brak Infor
14 ofert od 59.24PLN
Porównaj ceny
Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017 brak Infor
14 ofert od 59.24PLN
Porównaj ceny
Terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. dr Aneta Olędzka Infor
11 ofert od 9.90PLN
Porównaj ceny
VAT 2017. Komentarz - dostawa od 3,49 PLN Krywan Tomasz Infor
14 ofert od 299.25PLN
Porównaj ceny
Odwrotne obciążenie 2017-usługi budowlane i towary brak Infor
5 ofert od 31.31PLN
Porównaj ceny
Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017 Praca zbiorowa Infor
4 ofert od 56.88PLN
Porównaj ceny
Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017 Praca zbiorowa Infor
4 ofert od 56.88PLN
Porównaj ceny
HR Business Partner brak Infor
14 ofert od 29.99PLN
Porównaj ceny
Serwis Prawno-Pracowniczy nr 4. Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. praca zbiorowa Infor
10 ofert od 57.00PLN
Porównaj ceny
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych-praktyczny komentarz Piotr Wieczorek Infor
10 ofert od 47.25PLN
Porównaj ceny
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – praktyczny komentarz do rozporządzenia Piotr Wieczorek Infor
3 ofert od 19.90PLN
Porównaj ceny
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz - dostawa od 3,49 PLN Pigulski Mariusz Infor
14 ofert od 51.74PLN
Porównaj ceny
ZFŚS 2017. Komentarz Mariusz Pigulski Infor
3 ofert od 55.20PLN
Porównaj ceny
Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. Opracowanie zbiorowe Infor
5 ofert od 17.91PLN
Porównaj ceny
Ustawa o rachunkowości 2017. Prowadzenie ksiąg – stanowisko KSR Opracowanie zbiorowe Infor
5 ofert od 22.41PLN
Porównaj ceny
Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi Marek Smakuszewski Infor
4 ofert od 8.92PLN
Porównaj ceny
Transakcje zagraniczne - zakupy i dostawy towarów Marcin Jasiński Infor
4 ofert od 26.91PLN
Porównaj ceny
Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT Aneta Szwęch Infor
4 ofert od 17.91PLN
Porównaj ceny
KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016 brak Infor
9 ofert od 82.66PLN
Porównaj ceny
KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 Praca zbiorowa Infor
3 ofert od 79.20PLN
Porównaj ceny
Ordynacja podatkowa. Ustawa o NIP Opracowanie zbiorowe Infor
4 ofert od 22.41PLN
Porównaj ceny
Opakowania bezzwrotne i zwrotne – w podatkach i rachunkowości Aneta Szwęch Infor
4 ofert od 8.92PLN
Porównaj ceny
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Infor
4 ofert od 13.41PLN
Porównaj ceny
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne - dostawa od 3,49 PLN brak Infor
5 ofert od 23.46PLN
Porównaj ceny
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne Praca zbiorowa Infor
3 ofert od 23.92PLN
Porównaj ceny
Elastyczne formy zatrudnienia-korzyści i zagrożenia Przemysław Jeżek Infor
4 ofert od 13.41PLN
Porównaj ceny
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. Opracowanie zbiorowe Infor
5 ofert od 17.91PLN
Porównaj ceny
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I Izabela Motowilczuk Infor
4 ofert od 19.90PLN
Porównaj ceny
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r Tomasz Krywan Infor
5 ofert od 21.52PLN
Porównaj ceny
Praktyczny leksykon VAT 2017 - dostawa od 3,49 PLN Opracowanie zbiorowe Infor
12 ofert od 101.25PLN
Porównaj ceny
Praktyczny leksykon VAT 2017 Praca zbiorowa Infor
4 ofert od 103.20PLN
Porównaj ceny
Prowadzenie ksiąg rachunkowych-komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości-cz.I Motowilczuk Izabela Infor
10 ofert od 47.25PLN
Porównaj ceny
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. Praca zbiorowa Infor
10 ofert od 57.00PLN
Porównaj ceny
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r. brak Infor
10 ofert od 22.43PLN
Porównaj ceny
Praktyki HRM – Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku Opracowanie zbiorowe Infor
4 ofert od 20.87PLN
Porównaj ceny