onepress - książki wydawnictwa

Kanały marketingowe Stern Louis W., El-Ansary Adel I., Coughlan Anne T. onepress
17 ofert od 33.15PLN
Porównaj ceny
Metody ilościowe w badaniach marketingowych Roszkiewicz Małgorzata onepress
18 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych Jakimowicz Aleksander onepress
17 ofert od 50.15PLN
Porównaj ceny
Teoria inwestycji finansowych Luenberger David G. onepress
15 ofert od 16.92PLN
Porównaj ceny
Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i małżeństwie Ekman Paul onepress
28 ofert od 33.92PLN
Porównaj ceny
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa Dębski Wiesław onepress
15 ofert od 42.42PLN
Porównaj ceny
Kreatywność w reklamie Murdoch Anna onepress
17 ofert od 33.92PLN
Porównaj ceny
Finanse międzynarodowe Zbiór zadań Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka onepress
32 ofert od 29.67PLN
Porównaj ceny
Zasady rachunkowości zarządczej Piosik Andrzej onepress
21 ofert od 55.17PLN
Porównaj ceny
Marketing polityczny. Studium porównawcze Mazur Marek onepress
20 ofert od 37.40PLN
Porównaj ceny
ECUK. Grafika menedżerska i prezentacyjna Kopertowska Mirosława onepress
22 ofert od 8.42PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja Pająk Edward onepress
18 ofert od 58.65PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Król Henryk, Ludwiczyński Antoni onepress
24 ofert od 67.15PLN
Porównaj ceny
Kompendium wiedzy o marketingu brak onepress
18 ofert od 41.65PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Stabryła Adam onepress
19 ofert od 63.67PLN
Porównaj ceny
Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa onepress
19 ofert od 50.92PLN
Porównaj ceny
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Szczepankowski Piotr onepress
19 ofert od 55.17PLN
Porównaj ceny
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych Sierpińska Maria, Jachna Tomasz onepress
19 ofert od 42.42PLN
Porównaj ceny
Elementarne zagadnienia ekonomii brak onepress
21 ofert od 45.90PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii Czekaj Jan, Dresler Zbigniew onepress
19 ofert od 45.90PLN
Porównaj ceny
Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykłądów i przypadków Sierpińska Maria, Jachna Tomasz onepress
18 ofert od 55.17PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie projektami Pawlak Marek onepress
21 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne brak onepress
19 ofert od 33.92PLN
Porównaj ceny
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce Michalak Aneta onepress
18 ofert od 46.67PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz onepress
16 ofert od 58.65PLN
Porównaj ceny
Marketing usług turystycznych brak onepress
20 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Podejscie wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji Gatnar Eugeniusz onepress
22 ofert od 41.65PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie operacyjne Waters Donald onepress
18 ofert od 50.92PLN
Porównaj ceny
Podstawy finansów Korenik Dorota, Korenik Stanisław onepress
18 ofert od 33.92PLN
Porównaj ceny
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań brak onepress
19 ofert od 29.67PLN
Porównaj ceny
Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych brak onepress
15 ofert od 41.65PLN
Porównaj ceny
Ekonometria finansowa Łuniewska Małgorzata onepress
19 ofert od 29.67PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie w warunkach niepewności Koźmiński Andrzej K. onepress
19 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar Urban Wiesław, Siemieniako Dariusz onepress
18 ofert od 33.15PLN
Porównaj ceny
Podstawy bankowości z zadaniami Dobosiewicz Zbigniew, Marton-Gadoś Katarzyna onepress
15 ofert od 33.92PLN
Porównaj ceny
Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji Gazon Jules onepress
19 ofert od 37.40PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie i planowanie marketingowe Pomykalski Andrzej onepress
17 ofert od 41.65PLN
Porównaj ceny
Kapitał ludzki organizacji Łukasiewicz Grzegorz onepress
14 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Kompendium wiedzy o konkurencyjności brak onepress
16 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Mielcarz Paweł, Paszczyk Paweł onepress
16 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania Płókarz Rafał onepress
16 ofert od 42.42PLN
Porównaj ceny
Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Kaplan Robert S., Norton David P. onepress
15 ofert od 50.15PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie wartością klienta Kumar V. onepress
16 ofert od 50.15PLN
Porównaj ceny
ECDL Moduł 2 Użytkowanie komputerów Nowakowska Halina, Nowakowski Zdzisław onepress
27 ofert od 25.42PLN
Porównaj ceny
Skuteczne wdrażanie strategii Morgan Mark, Levitt Raymond E., Malek William onepress
18 ofert od 50.15PLN
Porównaj ceny
ECDL Moduł 7 Przeglądanie stron internetowych i komunikacja Żarowska-Mazur Alicja, Węglarz Waldemar onepress
40 ofert od 25.42PLN
Porównaj ceny
Kompendium wiedzy o logistyce brak onepress
16 ofert od 38.17PLN
Porównaj ceny
Psychologia zarządzania w organizacji Zawadzka Anna Maria onepress
17 ofert od 33.91PLN
Porównaj ceny
Skuteczna komunikacja w biznesie Hamilton Cheryl onepress
18 ofert od 76.42PLN
Porównaj ceny
Psychologia rozwoju człowieka Trempała Janusz onepress
17 ofert od 109.65PLN
Porównaj ceny
Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta Maison Dominika onepress
16 ofert od 33.91PLN
Porównaj ceny