Scholar - książki wydawnictwa

ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XXXVIII 2016 OPRACOWANIE ZBIOROWE Scholar
14 ofert od 64.44PLN
Porównaj ceny
Wieś i rolnictwo 2016/1 Kwartalnik brak Scholar
18 ofert od 14.81PLN
Porównaj ceny
Stosunki Międzynarodowe Nr 4 tom 52 2016 brak Scholar
12 ofert od 17.17PLN
Porównaj ceny
Polish yearbook of international law XXXV 2015 brak Scholar
11 ofert od 67.83PLN
Porównaj ceny
Psychologia Etologia Genetyka Tom 34/2016 brak Scholar
13 ofert od 17.17PLN
Porównaj ceny
Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (68) 2017 brak Scholar
14 ofert od 17.17PLN
Porównaj ceny
Psychologia Społeczna tom 12 nr 2 (41) 2017 brak Scholar
23 ofert od 10.71PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak Scholar
13 ofert od 17.17PLN
Porównaj ceny
Rocznik Strategiczny 2016/2017 brak Scholar
16 ofert od 30.16PLN
Porównaj ceny
Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki Bohdan Szklarski|Bohdan Red Szklarski Scholar
1 ofert od 42.04PLN
Porównaj ceny
Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej Agnieszka Olechnicka Scholar
1 ofert od 18.56PLN
Porównaj ceny
Narodziny czy śmierć narodu - Robert Wyszyński Robert Wyszyński Scholar
11 ofert od 32.72PLN
Porównaj ceny
Granice wolności Wnuk-Lipiński Edmund Scholar
7 ofert od 31.92PLN
Porównaj ceny
Koniunktura gospodarcza metropolii Herbst Mikołaj Scholar
11 ofert od 19.28PLN
Porównaj ceny
Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec Joanna Korczyńska Scholar
7 ofert od 14.18PLN
Porównaj ceny
Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-National Perspective Annette Zimmer, Renata Siemieńska Scholar
3 ofert od 24.09PLN
Porównaj ceny
Poles among Europeans Jasińska-Kania Aleksandra Scholar
13 ofert od 40.16PLN
Porównaj ceny
Tęsknota za lepszym Halina Walentowicz Scholar
13 ofert od 34.44PLN
Porównaj ceny
Społeczna mapa Warszawy brak Scholar
9 ofert od 41.95PLN
Porównaj ceny
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP Jerzy Jaskiernia Scholar
1 ofert od 13.57PLN
Porównaj ceny
Tragizm ludzkiej egzystencji jako problem filozoficzny Józef Leszek Krakowiak Scholar
1 ofert od 34.27PLN
Porównaj ceny
PRAWA CZŁOWIEKA PRAWO INSTYTUCJE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ROMAN KUŹNIAR Scholar
1 ofert od 35.39PLN
Porównaj ceny
Nierówne koalicje. Liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem Adam Mielczarek, Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska Scholar
14 ofert od 20.37PLN
Porównaj ceny
Demokracja spektaklu Piotr Żuk Scholar
2 ofert od 27.71PLN
Porównaj ceny
Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne 1949-1999 Nasalska Ewa Scholar
7 ofert od 34.38PLN
Porównaj ceny
Dowody argumenty i perswazja w procesie politycznym Majone Giandomenico Scholar
3 ofert od 23.56PLN
Porównaj ceny
Wietnamczycy systemy wartości stereotypy - Zachodu Adam W. Jelonek Scholar
1 ofert od 22.85PLN
Porównaj ceny
Nadcjągają Ślązacy Lech M. Nijakowski Scholar
1 ofert od 23.56PLN
Porównaj ceny
Słownik psychologii - Reber Arthur S., Reber Emily S. Reber Arthur S., Reber Emily S. Scholar
7 ofert od 102.47PLN
Porównaj ceny
Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej Grzegorz Gorzelak, John Bachtler Scholar
7 ofert od 27.85PLN
Porównaj ceny
Zasady sprawiedliwego podziału dóbr Grzegorz Lissowski Scholar
14 ofert od 41.29PLN
Porównaj ceny
Test Rorschacha Michał Stasiakiewicz Scholar
15 ofert od 35.52PLN
Porównaj ceny
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski Scholar
13 ofert od 25.88PLN
Porównaj ceny
Socjologia obszarów wiejskich Krzysztof Gorlach Scholar
8 ofert od 29.27PLN
Porównaj ceny
Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa Dorota Eggert Scholar
1 ofert od 12.85PLN
Porównaj ceny
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej Eugeniusz Pluciński Scholar
8 ofert od 12.85PLN
Porównaj ceny
Wprowadzenie do psychologii klinicznej Helena Sęk Scholar
2 ofert od 29.92PLN
Porównaj ceny
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa Elżbieta Hałas|Konecki Krzysztof Tomasz Scholar
12 ofert od 34.81PLN
Porównaj ceny
Ludzie i ich zwierzęta Konecki Krzysztof Tomasz Scholar
17 ofert od 20.71PLN
Porównaj ceny
Kryzys tożsamości politycznej, a proces integracji europejskiej brak Scholar
7 ofert od 24.28PLN
Porównaj ceny
Francja czy Europa Szeptycki Andrzej Scholar
14 ofert od 31.42PLN
Porównaj ceny
Pomiar ilościowy w psychologii Elzbieta Aranowska Scholar
1 ofert od 23.56PLN
Porównaj ceny
Faktyczność i obowiązywanie Habermas Jurgen Scholar
15 ofert od 42.52PLN
Porównaj ceny
Instytucje Organizacyjne podstawy polityki James G. March|P. Olsen Johan Scholar
6 ofert od 34.81PLN
Porównaj ceny
Polska ochrona zabytków Bohdan Rymaszewski Scholar
13 ofert od 27.13PLN
Porównaj ceny
Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku brak Scholar
3 ofert od 23.56PLN
Porównaj ceny
Organizacja Narodów Zjednoczonych Bilans i perspektywy brak Scholar
2 ofert od 56.41PLN
Porównaj ceny
Nowe granice Unii Europejskiej współpraca czy wykluczenie. Outlet Grzegorz Gorzelak, Katarzyna Krok Scholar
8 ofert od 17.91PLN
Porównaj ceny
Cross Border Cooperation Of Poland After Eu Enlargement Katarzyna Krok, Maciej Smętkowski Scholar
1 ofert od 22.85PLN
Porównaj ceny
CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI ZARYS PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ BOGDAN WOJCISZKE Scholar
1 ofert od 36.34PLN
Porównaj ceny
Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003 Agnieszka Weiner Scholar
1 ofert od 24.28PLN
Porównaj ceny