UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - książki wydawnictwa

Lubelski Rocznik Pedagogiczny T.35. 1/2016 Klimek red. Lilianna, Okrasa Marzena, Zubr Teresa UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
7 ofert od 24.98PLN
Porównaj ceny
Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 35 Nr 4 2016 - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
23 ofert od 24.89PLN
Porównaj ceny
Etnolingwistyka Tom 28 Problemy języka i kultury - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 35.91PLN
Porównaj ceny
Studia iuridica tom 23 brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
25 ofert od 19.88PLN
Porównaj ceny
Studia Iuridica Lublinensia t XV brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
11 ofert od 19.57PLN
Porównaj ceny
Res Historica Tom 42 brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 29.82PLN
Porównaj ceny
Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4/2016 - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 35.39PLN
Porównaj ceny
Wschód Europy nr 1 (2) /2015 - dostawa od 3,49 PLN Baluk red. Walenty UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
6 ofert od 24.98PLN
Porównaj ceny
Studia Białorutenistyczne 10/2016 brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
11 ofert od 33.38PLN
Porównaj ceny
Antoni Wasyńczuk Ukraiński działacz narodowy i polityk Szumiło Mirosław UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
10 ofert od 4.08PLN
Porównaj ceny
In search of America the image of the United States in travel writing of the 1980's and 1990's Rutkowska Małgorzata UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
6 ofert od 5.26PLN
Porównaj ceny
Małe struktury społeczne Machaj Irena UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 5.72PLN
Porównaj ceny
Tekstologia część pierwsza brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16 ofert od 20.46PLN
Porównaj ceny
Pisma zebrane tom 4 proza - dostawa od 3,49 PLN Czechowicz Józef UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
11 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Prawo wspólnotowe i integracja europejska Pietraś Jacek Ziemowit UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 31.28PLN
Porównaj ceny
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych Tom 1- 2 - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 16.37PLN
Porównaj ceny
Res Historica Tom 21 brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 26.96PLN
Porównaj ceny
Willa Bianki Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty) Panas Władysław UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16 ofert od 8.18PLN
Porównaj ceny
Podręcznik do kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce Tęcza Beata UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16 ofert od 3.70PLN
Porównaj ceny
Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim - dostawa od 3,49 PLN Szpringer Iwona UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
7 ofert od 24.96PLN
Porównaj ceny
Sfera publiczna kondycja przejawy przemiany brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 42.58PLN
Porównaj ceny
Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Rosji - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Żukowski Marian UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 41.15PLN
Porównaj ceny
Konceptualizacja rosji i świata w poezji josifa brodskiego - dostawa od 3,49 PLN Tarkowska Joanna UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
10 ofert od 33.57PLN
Porównaj ceny
Janusz jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji 1885-1951 Osiński Zbigniew UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
10 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Komitologia Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej Tosiek Piotr UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 26.70PLN
Porównaj ceny
Informatyka dla ekonomistów przykłady i ćwiczenia Stafańczyk Maria Mejsner Elżbieta Kwiatkowski Tomasz UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 24.66PLN
Porównaj ceny
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 31.60PLN
Porównaj ceny
Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach Jaworski Lucjan UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 6.54PLN
Porównaj ceny
Zapomniany inspirator theodule armand robot - dostawa od 3,49 PLN Domański Cezary UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 31.11PLN
Porównaj ceny
Poland Nature and Man Harasimiuk Krystyna, Rodzoś Jolanta UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15 ofert od 12.27PLN
Porównaj ceny
Słownik etymologiczno motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej t.1 Warchoł Stefan UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
10 ofert od 7.76PLN
Porównaj ceny
Satyr ma twarz Rzeczpospolitej w roku 1640 Twardowski Samuel UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 18.01PLN
Porównaj ceny
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego - dostawa od 3,49 PLN Karpuś Piotr Węcławski Jerzy UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16 ofert od 43.75PLN
Porównaj ceny
Współczesne problemy rachunkowości brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 6.48PLN
Porównaj ceny
Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy - dostawa od 3,49 PLN Żukowska Helena UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 39.05PLN
Porównaj ceny
Elektrodynamika Pomorski Krzysztof UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 25.98PLN
Porównaj ceny
Antropologia integralna Truchlińska Bogumiła, Radomski Andrzej UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 22.92PLN
Porównaj ceny
Gleby pólnocno zachodniej części wedela jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego spitsbergenu - dostawa od 3,49 PLN Klimowicz Zbigniew, Melke Jerzy, Uziak Stanisław i inni UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15 ofert od 21.28PLN
Porównaj ceny
Symbol prawa ludzkiego Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Kuryłowicz Marek UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 18.70PLN
Porównaj ceny
Kulturowe aspekty języka mody Rejakowa Bożena UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
9 ofert od 25.71PLN
Porównaj ceny
Podstawy neuropsychologii klinicznej - dostawa od 3,49 PLN Domańska Łucja, (red.) Aneta R. Borkowska UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15 ofert od 38.13PLN
Porównaj ceny
Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom walka związku ziemian w warszawie ze związkiem zawodowym robotników rolnych rzeczypospolitej polskiej 1919-1926 -... Mnich Włodzimierz UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 6.55PLN
Porównaj ceny
Studia Białorutenistyczne 2/2008 - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 11.12PLN
Porównaj ceny
Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce Pomorska Alicja UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15 ofert od 49.59PLN
Porównaj ceny
Rozprawy slawistyczne nr 21 1986-06 Bibliografia Warchoł Stefan UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Gatunki audycji w radiu sformatowanym Stachyra Grażyna UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
16 ofert od 22.92PLN
Porównaj ceny
Zapis sposobu myślenia Hall Aleksander UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 8.34PLN
Porównaj ceny
Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych naoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych - dostawa od 3,49 PLN Mroczek Przemysław UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
9 ofert od 6.49PLN
Porównaj ceny
Philosophy in Fiction Teske Joanna Klara UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12 ofert od 22.25PLN
Porównaj ceny
Stare i nowe struktury społeczne w polsce tom vii brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 6.00PLN
Porównaj ceny
W kręgu historii i współczesności polskiego prawa - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13 ofert od 55.42PLN
Porównaj ceny