Wydawnictwo Naukowe Scholar - książki wydawnictwa

Archiwum kryminologii Tom XXXVII 2015 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 67.13PLN
Porównaj ceny
Wieś i Rolnictwo nr 1 (174) 2017 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
18 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
Stosunki Międzynarodowe Tom 51 3/2015 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
12 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Polish Yearbook of International Law brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
11 ofert od 74.81PLN
Porównaj ceny
Psychologia Etologia Genetyka Tom 34/2016 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
13 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Studia Regionalne i Lokalne 2016/1 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Psychologia społeczna 3/2016 praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe Scholar
23 ofert od 12.60PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie Publiczne 2016/1 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
13 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Rocznik Strategiczny 2014/15 praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe Scholar
16 ofert od 36.38PLN
Porównaj ceny
Zasady sprawiedliwego podziału dóbr Grzegorz Lissowski Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Test Rorschacha Stasiakiewicz Michał Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 32.33PLN
Porównaj ceny
Ludzie i ich zwierzęta Konecki Krzysztof Tomasz Wydawnictwo Naukowe Scholar
17 ofert od 22.88PLN
Porównaj ceny
Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego Jurgen Habermas Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 42.53PLN
Porównaj ceny
Procesy grupowe brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
17 ofert od 32.33PLN
Porównaj ceny
Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej Benoit - Rohmer Florence, Klebes Heinrich Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 33.08PLN
Porównaj ceny
Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej Maciej Chmieliński Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 35.48PLN
Porównaj ceny
Testy psychologiczne. Teoria i praktyka Elżbieta Hornowska Wydawnictwo Naukowe Scholar
16 ofert od 31.05PLN
Porównaj ceny
Społeczna teoria stosunków międzynarodowych Alexander Wendt Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 38.63PLN
Porównaj ceny
Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy Immanuel Wallerstein Wydawnictwo Naukowe Scholar
16 ofert od 18.15PLN
Porównaj ceny
Hermeneutyczne koncepcje człowieka tom 2 Włodzimierz Lorenc Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
Psychopatologia Lidia Cierpiałkowska Wydawnictwo Naukowe Scholar
21 ofert od 39.38PLN
Porównaj ceny
Neuropsychologia intencjonalnego działania Jodzio Krzysztof Wydawnictwo Naukowe Scholar
19 ofert od 31.50PLN
Porównaj ceny
Społeczeństwo światowego ryzyka Ulrich Beck Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 32.13PLN
Porównaj ceny
Socjologia życia publicznego Edmund Wnuk - Lipiński Wydawnictwo Naukowe Scholar
11 ofert od 36.23PLN
Porównaj ceny
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
2 ofert od 23.56PLN
Porównaj ceny
Miejsce religii w społeczeństwie Sławomir Mandes Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 31.50PLN
Porównaj ceny
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu Juliusz Gardawski Wydawnictwo Naukowe Scholar
12 ofert od 39.27PLN
Porównaj ceny
Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego Dariusz Bugajski Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości Marta Olcoń-Kubicka Wydawnictwo Naukowe Scholar
17 ofert od 23.25PLN
Porównaj ceny
Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym Władysław Czapliński Wydawnictwo Naukowe Scholar
3 ofert od 37.84PLN
Porównaj ceny
Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
8 ofert od 41.41PLN
Porównaj ceny
Wartości, polityka, społeczeństwo brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 34.99PLN
Porównaj ceny
Wprowadzenie do psychologii osobowości Piotr K. Oleś Wydawnictwo Naukowe Scholar
2 ofert od 33.56PLN
Porównaj ceny
Czy metropolia jest miastem? brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
12 ofert od 27.88PLN
Porównaj ceny
Człowiek korporacji. Maja Biernacka Wydawnictwo Naukowe Scholar
19 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości Henryk Domański Wydawnictwo Naukowe Scholar
5 ofert od 29.27PLN
Porównaj ceny
Wirtual brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 22.84PLN
Porównaj ceny
Miejsce i przestrzeń. Krystian Połomski Wydawnictwo Naukowe Scholar
13 ofert od 22.88PLN
Porównaj ceny
Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna Czarnota-Bojarska Joanna Wydawnictwo Naukowe Scholar
17 ofert od 15.38PLN
Porównaj ceny
Ludzie partii. Idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
5 ofert od 18.56PLN
Porównaj ceny
Historia cywilizacji amerykańskiej tom 2 Era sprzeczności Zbigniew Lewicki Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 56.70PLN
Porównaj ceny
Naród z popiołów Kapralski Sławomir Wydawnictwo Naukowe Scholar
17 ofert od 23.10PLN
Porównaj ceny
Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 21.26PLN
Porównaj ceny
Poza stereotypy Drogosz Marek, Bilewicz Michał, Kofta Mirosław Wydawnictwo Naukowe Scholar
11 ofert od 29.18PLN
Porównaj ceny
Polsko-niemieckie miejsca pamięci t. 2: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Scholar
14 ofert od 74.03PLN
Porównaj ceny
Polsko-niemieckie miejsca pamięci t.3 Traba Robert, Hahn Hans Henning Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 74.03PLN
Porównaj ceny
Polsko-niemieckie miejsca pamięci t.4 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 47.25PLN
Porównaj ceny
Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 25.20PLN
Porównaj ceny
Projekt dla Polski. Perspektywa lewicowa brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
5 ofert od 17.85PLN
Porównaj ceny
Zjednoczeni w mowie Rączaszek-Leonardi Joanna Wydawnictwo Naukowe Scholar
17 ofert od 19.99PLN
Porównaj ceny
Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla Barbara Mróz Wydawnictwo Naukowe Scholar
15 ofert od 29.14PLN
Porównaj ceny