Książki / Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne

Pamiętnik Literacki 2/2012. Outlet brak Instytut Badań Literackich PAN
37 ofert od 9.43PLN
Porównaj ceny
Przegląd Geofizyczny Rocznik LIV 2009 Zeszyt 3-4 brak Wydawnictwo Naukowe PWN
12 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Przegląd Humanistyczny 2015/4 brak Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
11 ofert od 27.00PLN
Porównaj ceny
Przegląd Humanistyczny 4/2016 brak Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
11 ofert od 27.00PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 74/3 2014 brak Wydawnictwo Naukowe PWN
10 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 75/2 2015 Kraj brak Wydawnictwo Naukowe PWN
10 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 75/3 2015 Kraj brak Wydawnictwo Naukowe PWN
11 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 76/1 2015 kraj brak Wydawnictwo Naukowe PWN
10 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 76/1 2015 Pergamon brak Wydawnictwo Naukowe PWN
6 ofert od 343.54PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 59/2. Outlet brak Wydawnictwo Naukowe PWN
13 ofert od 22.95PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 76/3 2015 Kraj brak Wydawnictwo Naukowe PWN
10 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 77/3 2016 Kraj brak Wydawnictwo Naukowe PWN
11 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 79/3 2017 Kraj brak PWN
12 ofert od 29.25PLN
Porównaj ceny
Reports on Mathematical Physics 63/3 2009 Perg. Outlet brak Wydawnictwo Naukowe PWN
3 ofert od 21.19PLN
Porównaj ceny
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak Scholar
14 ofert od 80.55PLN
Porównaj ceny
Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy Joanna Komorowska Stara Szuflada
9 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z prawa własności intelektualnej nr 118. Outlet brak Wolters Kluwer
2 ofert od 44.47PLN
Porównaj ceny
Wieś i rolnictwo 2016/1 Kwartalnik brak Scholar
18 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Kronika Warszawy brak Dom Spotkań z Historią
9 ofert od 14.90PLN
Porównaj ceny
Od Komandorii do Antoninka. Outlet brak Miejskie Posnania
4 ofert od 17.06PLN
Porównaj ceny
Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 35 Nr 4 2016 brak UMCS
23 ofert od 28.35PLN
Porównaj ceny
Wiek Oświecenia 24 Wojciech Bogusławski w 250 rocznicę urodzin. Outlet brak Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
2 ofert od 24.09PLN
Porównaj ceny
Stosunki Międzynarodowe Nr 4 tom 52 2016 brak Scholar
12 ofert od 18.90PLN
Porównaj ceny
Człowiek i Społeczeństwo Tom XLI, Religion and religiosity in the processes of modernizator brak Wydawnictwo Naukowe UAM
10 ofert od 20.70PLN
Porównaj ceny
Teatr Lalek 2015/02-03 brak Polunima
15 ofert od 12.00PLN
Porównaj ceny
Pamiętnik Literacki t.XLVII brak Pisarzy Polskich na Obczyźnie Związek
6 ofert od 16.15PLN
Porównaj ceny
Literatura na świecie 2016/09/10 brak Instytut Książki
5 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Literatura na świecie 5-6/2017 brak Instytut Książki
11 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Polish yearbook of international law XXXV 2015 brak Scholar
11 ofert od 89.78PLN
Porównaj ceny
Studia Socjologiczno-Polityczne 1(06)2017 Seria Nowa brak Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
8 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
Zeszyty Literackie 112 brak Fundacja Zeszytów Literackich
2 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Zeszyty literackie 136/4/2016 brak Fundacja Zeszytów Literackich
12 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Zeszyty Literackie 137/1/2017 brak Fundacja Zeszytów Literackich
10 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Zeszyty Literackie 102. Outlet brak Fundacja Zeszytów Literackich
1 ofert od 9.26PLN
Porównaj ceny
Ikonotheka 23/2012 Praca zbiorowa Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
9 ofert od 27.00PLN
Porównaj ceny
Ikonotheka 2015/25 Praca zbiorowa Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
7 ofert od 27.00PLN
Porównaj ceny
Teksty drugie 6/2011 Humanistyka i nowoczesność. Outlet brak Instytut Badań Literackich PAN
7 ofert od 10.01PLN
Porównaj ceny
Teksty drugie 5/2014. Outlet brak Instytut Badań Literackich PAN
2 ofert od 10.01PLN
Porównaj ceny
Teksty drugie 6/2014. Outlet brak Instytut Badań Literackich PAN
2 ofert od 10.01PLN
Porównaj ceny
Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2010 brak LexisNexis
13 ofert od 42.53PLN
Porównaj ceny
Notatnik Teatralny 82/2016 brak Instytut Książki
7 ofert od 10.00PLN
Porównaj ceny
Borussia 59 brak BORUSSIA
15 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 52 M Lewandowska K Heller Copernicus Center Press
14 ofert od 26.91PLN
Porównaj ceny
Acta Sueco Polonica 18/2012 brak Aspra
10 ofert od 27.00PLN
Porównaj ceny
Albo albo Cywilizacja i płeć brak Eneteia
23 ofert od 12.94PLN
Porównaj ceny
Albo albo Psychologia narodów brak Eneteia
19 ofert od 19.80PLN
Porównaj ceny
Albo albo Problemy psychologii i kultury 1/2009 Persona brak Eneteia
11 ofert od 19.80PLN
Porównaj ceny
Albo albo Paradygmaty psychoterapii brak Eneteia
10 ofert od 19.80PLN
Porównaj ceny
Albo albo problemy psychologii i kultury Edukacja i terapia kreatywna 2/2016 brak Eneteia
15 ofert od 26.91PLN
Porównaj ceny
Res publica nowa 4/2016 brak RES PUBLICA
20 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny
Res publica nowa 2/2017 Daje do myślenia brak RES PUBLICA
15 ofert od 18.00PLN
Porównaj ceny