Oferta wydawnicza

THE DWARVES XOne cdp.pl cdp.pl
7 ofert od 156.73PLN
Porównaj ceny
Progetto Italiano Nuovo 3 podręcznik - dostawa od 3,49 PLN Martin T. Edilingua
3 ofert od 84.70PLN
Porównaj ceny
Progetto Italiano Nuovo 3 ćwiczenia - dostawa od 3,49 PLN Bidetti A., Dominici M. Edilingua
5 ofert od 48.51PLN
Porównaj ceny
Vocabolario visuale a1-a2 - dostawa od 3,49 PLN Marin T. Edilingua
3 ofert od 58.32PLN
Porównaj ceny
Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku - dostawa od 3,49 PLN Pływaczewski Wiesław, Duda Maciej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 29.21PLN
Porównaj ceny
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - dostawa od 3,49 PLN zbiorowe Opracowanie SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
14 ofert od 60.25PLN
Porównaj ceny
Kronika miasta poznania 1/2011 - poznanianki J. WIESIOLOWSKI Miejskie
4 ofert od 20.55PLN
Porównaj ceny
Studia ekonomiczne economic studies 1-2 - dostawa od 3,49 PLN brak DiG
13 ofert od 28.35PLN
Porównaj ceny
Poradnik językowy 1/2011 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
5 ofert od 11.25PLN
Porównaj ceny
Polish yearbook of international law xxxv 2015 - dostawa od 3,49 PLN brak SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
11 ofert od 83.03PLN
Porównaj ceny
Anglica an international journal of english studies 21/1 2012 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
5 ofert od 16.56PLN
Porównaj ceny
Anglica an international journal of english studies 22/1 2013 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
5 ofert od 16.63PLN
Porównaj ceny
Anglica an international journal of english studies 23/1 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
5 ofert od 16.56PLN
Porównaj ceny
Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2012 - dostawa od 3,49 PLN brak LexisNexis
3 ofert od 52.82PLN
Porównaj ceny
Problemy transportu i logistyki nr 29 Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym - dostawa od 3,49 PLN brak US – Uniwersytet Szczeciński
18 ofert od 47.95PLN
Porównaj ceny
Język polski w gimnazjum - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
11 ofert od 18.01PLN
Porównaj ceny
Język polski w gimnazjum nr 2 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
4 ofert od 18.87PLN
Porównaj ceny
Język polski w gimnazjum 3 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
10 ofert od 16.68PLN
Porównaj ceny
Język polski w szkole iv-vi 2 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
4 ofert od 17.98PLN
Porównaj ceny
Język polski w liceum - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
12 ofert od 19.49PLN
Porównaj ceny
Język polski w liceum 2 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
4 ofert od 19.76PLN
Porównaj ceny
Język polski w liceum nr 3 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
10 ofert od 17.48PLN
Porównaj ceny
Przegląd Prawa Egzekucyjnego 01/2017 - dostawa od 3,49 PLN brak Currenda sp. z o.o.
18 ofert od 45.82PLN
Porównaj ceny
Deutsch aktuell 84/2017 - dostawa od 3,49 PLN brak Colorful Media
3 ofert od 9.80PLN
Porównaj ceny
Studia iuridica tom 23 - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
25 ofert od 22.07PLN
Porównaj ceny
Studia Iuridica Lublinensia t XV - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
11 ofert od 21.72PLN
Porównaj ceny
Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem - wybór - dostawa od 3,49 PLN brak Infor
3 ofert od 46.18PLN
Porównaj ceny
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór urzędowy nr 13-14 - dostawa od 3,49 PLN brak LexisNexis
13 ofert od 33.94PLN
Porównaj ceny
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 17-18/2012 - dostawa od 3,49 PLN brak LexisNexis
7 ofert od 55.27PLN
Porównaj ceny
Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXXV Sprawiedliwość - dostawa od 3,49 PLN brak WUG – Uniwersytet Gdański
16 ofert od 57.94PLN
Porównaj ceny
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2013 - dostawa od 3,49 PLN brak LexisNexis
3 ofert od 65.09PLN
Porównaj ceny
AstroCalendarium 2017 Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz Studio Astropsychologii
29 ofert od 18.64PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie 1 (4)/2007 - dostawa od 3,49 PLN brak Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
11 ofert od 30.84PLN
Porównaj ceny
English Matters. Wydanie specjalne 23/2017 - dostawa od 3,49 PLN brak Colorful Media
3 ofert od 13.16PLN
Porównaj ceny
English Matters nr 66 - dostawa od 3,49 PLN brak Colorful Media
3 ofert od 9.62PLN
Porównaj ceny
Przegląd Prawa Publicznego 2008/06 - dostawa od 3,49 PLN brak LexisNexis
10 ofert od 28.17PLN
Porównaj ceny
Przegląd Prawa Publicznego 10/2011 - dostawa od 3,49 PLN brak LexisNexis
3 ofert od 49.00PLN
Porównaj ceny
Studies in english philology 1(2)/2009 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
4 ofert od 21.29PLN
Porównaj ceny
Business English 61/2017 - dostawa od 3,49 PLN brak Colorful Media
3 ofert od 17.58PLN
Porównaj ceny
Business English Magazine. Wydanie specjalne nr 7. Hospitality - dostawa od 3,49 PLN brak Colorful Media
3 ofert od 26.91PLN
Porównaj ceny
Studien zur germanistyk rocznik germanistyczny 2 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
8 ofert od 20.65PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - dostawa od 3,49 PLN brak SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
13 ofert od 16.72PLN
Porównaj ceny
Internal Security, July-December 2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
3 ofert od 56.54PLN
Porównaj ceny
Przegląd prawa konstytucyjnego 1/2012 - dostawa od 3,49 PLN brak AM - Wydawnictwo Adam Marszałek
12 ofert od 40.35PLN
Porównaj ceny
Nowa kodyfikacja prawa karnego. tom xxix - dostawa od 3,49 PLN Kalisz Tomasz WUW – Uniwersytet Wrocławski
4 ofert od 32.22PLN
Porównaj ceny
Profesjonalny informator prawnika Plus 2017 - format B5 granatowy - dostawa od 3,49 PLN zbiorowa Praca Wolters Kluwer Polska
15 ofert od 46.18PLN
Porównaj ceny
Studia Romanica Posnaniensia XLI/4 - dostawa od 3,49 PLN brak UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza
13 ofert od 22.68PLN
Porównaj ceny
Gdańskie studia prawnicze przegląd orzecznictwa 1/15 - dostawa od 3,49 PLN brak WUG – Uniwersytet Gdański
11 ofert od 24.14PLN
Porównaj ceny
Murder on the orient express - dostawa od 3,49 PLN Christie Agatha Harper Collins
12 ofert od 24.29PLN
Porównaj ceny
The Body in the Library - dostawa od 3,49 PLN Christie Agatha Harper Collins
3 ofert od 30.89PLN
Porównaj ceny
The Devil and Miss Prym - dostawa od 3,49 PLN Coelho Paulo Harper Collins
3 ofert od 28.26PLN
Porównaj ceny