Książki naukowe i popularnonaukowe / Ekonomia i finanse / Pozostałe książki ekonomiczne

Karl Marx Greatness and Illusion Gareth Stedman Jones Penguin Books
11 ofert od 53.38PLN
Porównaj ceny
Superfreakonomics Stephen Dubner Penguin Books
8 ofert od 51.87PLN
Porównaj ceny
PostCapitalism Mason Paul Penguin Books
10 ofert od 42.04PLN
Porównaj ceny
Think like a freak Stephen D Levitt|Steven J Dubner Penguin Books
10 ofert od 24.57PLN
Porównaj ceny
Chronicles On Our Troubled Times Thomas Piketty Penguin Books
11 ofert od 62.34PLN
Porównaj ceny
The Fourth Industrial Revolution Schwab Klaus Penguin Books
6 ofert od 67.89PLN
Porównaj ceny
Boomerang Lewis Michael Penguin Books
6 ofert od 42.04PLN
Porównaj ceny
Capital in the Twenty First Century PikettyThomas Belknap Harvard
10 ofert od 142.88PLN
Porównaj ceny
Doughnut Economics Kate Raworth Random House Uk Ltd
11 ofert od 61.17PLN
Porównaj ceny
Ekonofizyka Wprowadzenie N. Mantenga Rosario|Stanley H Eugene Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 42.17PLN
Porównaj ceny
Od Keynesa do teorii chaosu Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych Aleksander Jakimowicz Wydawnictwo Naukowe Pwn
17 ofert od 56.57PLN
Porównaj ceny
Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza John M. Keynes Wydawnictwo Naukowe Pwn
20 ofert od 51.76PLN
Porównaj ceny
Prognozowanie ekonomiczne Teoria przykłady zadania Aleksander Zeliaś|Barbara Pawełek|Stanisław Wanat Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 51.76PLN
Porównaj ceny
Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja Jan Jacek Sztaudynger Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 25.52PLN
Porównaj ceny
Wstęp do prognozowania i symulacji Dariusz Błaszczuk Wydawnictwo Naukowe Pwn
13 ofert od 42.17PLN
Porównaj ceny
Polityka gospodarcza Bolesław Winiarski Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 80.51PLN
Porównaj ceny
Matematyka w ekonomii Tom 1 Adam Ostoja-Ostaszewski Wydawnictwo Naukowe Pwn
17 ofert od 34.40PLN
Porównaj ceny
Matematyka w ekonomii Modele i metody Tom 2 Adam Ostoja-Ostaszewski Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 34.40PLN
Porównaj ceny
Ekonomia międzynarodowa Tom 2 Teoria i polityka Paul Krugman|Maurice Obstfeld Dom Wydawniczy Pwn
15 ofert od 66.14PLN
Porównaj ceny
Ekonomia t.1 William D. Nordhaus|Samuelson Paul A I Nordhaus William D Wydawnictwo Naukowe Pwn
9 ofert od 44.93PLN
Porównaj ceny
Elementarne zagadnienia ekonomii Redaktor naukowy Roman Milewski|Redaktor Wydawnictwo Naukowe Pwn
21 ofert od 51.76PLN
Porównaj ceny
Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań Edward Nowak Wydawnictwo Naukowe Pwn
20 ofert od 46.97PLN
Porównaj ceny
Podstawy ekonomii Eugeniusz Kwiatkowski Roman Milewski Wydawnictwo Naukowe Pwn
17 ofert od 66.14PLN
Porównaj ceny
Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania Milewski Roman |Roman Milewski Wydawnictwo Naukowe Pwn
20 ofert od 46.97PLN
Porównaj ceny
Konkurencja i kooperacja Andrzej Wieczorek|Honorata Sosnowska|Marcin Malawski Wydawnictwo Naukowe Pwn
17 ofert od 44.24PLN
Porównaj ceny
Prognozowanie gospodarcze brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
18 ofert od 56.57PLN
Porównaj ceny
Polityka pieniężna w gospodarce otwartej Andrzej Kaźmierczak Wydawnictwo Naukowe Pwn
18 ofert od 42.17PLN
Porównaj ceny
Polaryzacja ekonomiczna Teoria i zastosowanie Stanisław Maciej Kot Wydawnictwo Naukowe Pwn
11 ofert od 34.32PLN
Porównaj ceny
Konkurencyjność Nelly Daszkiewicz|Nelly Red Daszkiewicz Wydawnictwo Naukowe Pwn
4 ofert od 41.36PLN
Porównaj ceny
Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji Karol Marks Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 38.72PLN
Porównaj ceny
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Anna Walkosz|Jerzy Skrzypek|Karol Kukuła|Zbigniew Jędrzejczyk Wydawnictwo Naukowe Pwn
10 ofert od 54.11PLN
Porównaj ceny
Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL Tadeusz Kufel Wydawnictwo Naukowe Pwn
17 ofert od 46.97PLN
Porównaj ceny
Wartość, cena, zysk a racjonalość dynamicznej gospodarki Józef Chmiel Wydawnictwo Naukowe Pwn
13 ofert od 56.32PLN
Porównaj ceny
Ekonomika turystyki i rekreacji Aleksander Panasiuk Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 51.76PLN
Porównaj ceny
Makroekonomia dla zaawansowanych David Romer Wydawnictwo Naukowe Pwn
24 ofert od 70.93PLN
Porównaj ceny
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych Czesław Bywalec Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 46.97PLN
Porównaj ceny
Konkurencyjność regionalna brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
22 ofert od 56.57PLN
Porównaj ceny
Modele i prognozy w ekonomii i finansach brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 42.17PLN
Porównaj ceny
Podstawy interwencjonizmu państwowego Aleksander Jakimowicz Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 65.12PLN
Porównaj ceny
Ekonomika kultury Dorota Ilczuk Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 46.97PLN
Porównaj ceny
Makroekonomia Paul Krugman|Robin Wells Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 80.51PLN
Porównaj ceny
Mikroekonomia Paul Krugman|Robin Wells Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 80.51PLN
Porównaj ceny
Teoria a historia Ludwig Mises Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 47.52PLN
Porównaj ceny
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych Agnieszka Zięba-Pietrzak|Dorota Węziak-Białowolska|Jolanta Perek-Białas|Małgorzata Roszkiewicz Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 43.12PLN
Porównaj ceny
Młody Hegel O powiązaniach dialektyki z ekonoNOMIĄ Lukacs Gyorgy Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 73.92PLN
Porównaj ceny
Mikroekonomia Hal Varian|Hal R Varian Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 90.10PLN
Porównaj ceny
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 47.52PLN
Porównaj ceny
Turystyka w badaniach ekonomicznych Grzegorz Gołembski Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 46.97PLN
Porównaj ceny
Mit pieniądza Andrzej Sopoćko Wydawnictwo Naukowe Pwn
17 ofert od 43.12PLN
Porównaj ceny
Karta Prekariatu Guy Standing Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 51.76PLN
Porównaj ceny
Analiza i prognozowanie szeregów czasowych Adam Zagdański|Artur Suchwałko Wydawnictwo Naukowe Pwn
13 ofert od 56.57PLN
Porównaj ceny