Książki / Prawo, ekonomia, biznes / Ekonomia, biznes

Mikrofirma 2015 brak Uniwersytet Szczeciński
18 ofert od 50.29PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie nr2/2008 brak Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
11 ofert od 21.31PLN
Porównaj ceny
Cost Accounting - Horngreen Charles T., Datar Srikant M., Rajan Madhav V. Horngreen Charles T., Datar Srikant M., Rajan Madhav V. Pearson Education Limited
9 ofert od 317.64PLN
Porównaj ceny
Managing Business Process Flows - Anupindi Ravi, Chopra Suni Anupindi Ravi, Chopra Suni Pearson Education Limited
11 ofert od 220.32PLN
Porównaj ceny
Management in the new economy - Staniewski Marcin W., Szczepankowski Piotr Staniewski Marcin W., Szczepankowski Piotr Vizja Press&IT
13 ofert od 27.26PLN
Porównaj ceny
Metody ilościowe w badaniach marketingowych - Małgorzata Roszkiewicz Małgorzata Roszkiewicz Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 38.98PLN
Porównaj ceny
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie - Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 36.75PLN
Porównaj ceny
Od Keynesa do teorii chaosu Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych - Aleksander Jakimowicz Aleksander Jakimowicz Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 46.85PLN
Porównaj ceny
Język rosyjski w sferze biznesu - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 40.80PLN
Porównaj ceny
Marketing Podręcznik akademicki - Eugeniusz Michalski Eugeniusz Michalski Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania - Urszula Gros Urszula Gros Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 35.05PLN
Porównaj ceny
Kreatywność w reklamie. - Anna Murdoch Anna Murdoch Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 35.05PLN
Porównaj ceny
Finanse międzynarodowe Zbiór zadań - Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka Wydawnictwo Naukowe PWN
32 ofert od 28.68PLN
Porównaj ceny
Zasady rachunkowości zarządczej - Andrzej Piosik Andrzej Piosik Wydawnictwo Naukowe PWN
21 ofert od 51.48PLN
Porównaj ceny
Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Ewa Kucharska-Stasiak Ewa Kucharska-Stasiak Wydawnictwo Naukowe PWN
23 ofert od 38.98PLN
Porównaj ceny
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym - Łuniewska Małgorzata, Tarczyński Waldemar Łuniewska Małgorzata, Tarczyński Waldemar Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 28.68PLN
Porównaj ceny
Metody Aktuarialne - Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka Chmielowiec Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka Chmielowiec Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 35.05PLN
Porównaj ceny
Marketing polityczny Studium porównawcze - Marek Mazur Marek Mazur Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 35.05PLN
Porównaj ceny
Strategiczna karta wyników - Kaplan Robert S., Norton David P. Kaplan Robert S., Norton David P. Wydawnictwo Naukowe PWN
22 ofert od 46.85PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie Produkcją - Edward Pająk Edward Pająk Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Polityka gospodarcza - Bolesław Winiarski Bolesław Winiarski Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 66.49PLN
Porównaj ceny
Finanse międzynarodowe - Bogumił Bernaś Bogumił Bernaś Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 40.80PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe PWN
24 ofert od 62.57PLN
Porównaj ceny
Kompendium wiedzy o marketingu - Praca Zbiorowa Praca Zbiorowa Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 38.98PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - Adam Stabryła Adam Stabryła Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 62.57PLN
Porównaj ceny
Fair trade Szansa dla wszystkich - Stiglitz Joseph E., Charlton Andrew Stiglitz Joseph E., Charlton Andrew Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 31.13PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie zasobami ludzkimi Materiały do ćwiczeń - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 42.91PLN
Porównaj ceny
Ekonomia międzynarodowa Teoria i polityka Tom 2 - Krugman Paul R., Obstfeld Maurice Krugman Paul R., Obstfeld Maurice Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Piotr Szczepankowski Piotr Szczepankowski Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Pozaeuropejskie Unie monetarne - Paweł Młodkowski Paweł Młodkowski Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 27.20PLN
Porównaj ceny
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych - Sierpińska Maria, Jachna Tomasz Sierpińska Maria, Jachna Tomasz Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 46.85PLN
Porównaj ceny
Ekonomia t.1 - Samuelson Paul A., Nordhaus William D. Samuelson Paul A., Nordhaus William D. Wydawnictwo Naukowe PWN
9 ofert od 35.69PLN
Porównaj ceny
Elementarne zagadnienia ekonomii - MILEWSKI R. MILEWSKI R. Wydawnictwo Naukowe PWN
21 ofert od 41.35PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 42.91PLN
Porównaj ceny
Metody podejmowania decyzji finansowych - Sierpińska Maria, Jachna Tomasz Sierpińska Maria, Jachna Tomasz Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie projektami - Marek Pawlak Marek Pawlak Wydawnictwo Naukowe PWN
21 ofert od 38.98PLN
Porównaj ceny
Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne - Bronisław Micherda Bronisław Micherda Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 35.05PLN
Porównaj ceny
Rachunkowość zarządcza i controlling - Mieczys Dobija Mieczys Dobija Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 46.85PLN
Porównaj ceny
Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe - Iga Rudawska Iga Rudawska Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 31.13PLN
Porównaj ceny
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce - Aneta Michalak Aneta Michalak Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 46.85PLN
Porównaj ceny
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Śladami T-Shirta - Pietra Rivoli Pietra Rivoli Wydawnictwo Naukowe PWN
12 ofert od 31.13PLN
Porównaj ceny
Jakość i efektywność usług hotelarskich - Borkowski Stanisław, Wszendobył Ewa Borkowski Stanisław, Wszendobył Ewa Wydawnictwo Naukowe PWN
13 ofert od 31.13PLN
Porównaj ceny
Mikroekonomia Kurs średni Ujęcie nowoczesne - Varian Hal R. Varian Hal R. Wydawnictwo Naukowe PWN
13 ofert od 62.57PLN
Porównaj ceny
Ekonomia sektora publicznego - Stiglitz Joseph E. Stiglitz Joseph E. Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 94.01PLN
Porównaj ceny
Gospodarka samorządu terytorialnego - Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena, Żuk Krzysztof Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena, Żuk Krzysztof Wydawnictwo Naukowe PWN
24 ofert od 33.16PLN
Porównaj ceny
Nowoczesna bankowość - Shelagh Heffernan Shelagh Heffernan Wydawnictwo Naukowe PWN
2 ofert od 72.81PLN
Porównaj ceny
System finansowy w Polsce Tom 1 - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
System finansowy w Polsce Tom 2 - Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew, Woźniak Barbara Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew, Woźniak Barbara Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 50.78PLN
Porównaj ceny
Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań - Edward Nowak Edward Nowak Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 38.98PLN
Porównaj ceny
Podstawy finansów samorządu terytorialnego - Kosek-Wojnar Maria, Surówka Krzysztof Kosek-Wojnar Maria, Surówka Krzysztof Wydawnictwo Naukowe PWN
12 ofert od 42.91PLN
Porównaj ceny