Prawo

Informator Prawniczy 2015 LexisNexis format A5 Granat brak LexisNexis
3 ofert od 32.50PLN
Porównaj ceny
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna 1/2012 brak LexisNexis
8 ofert od 46.55PLN
Porównaj ceny
Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1/2017 praca zbiorowa CURRENDA
18 ofert od 58.65PLN
Porównaj ceny
Informator Prawniczy "Najlepszy wybór prawnika" 2015 LexisNexis B6 oprawa twarda brak LexisNexis
9 ofert od 44.10PLN
Porównaj ceny
Informator Prawniczy "Tradycja od lat" 2015 LexisNexis B6 PCB Brąz brak LexisNexis
6 ofert od 42.75PLN
Porównaj ceny
Język łaciński dla prawników Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe PWN
21 ofert od 30.80PLN
Porównaj ceny
Przekład prawny i sądowy Jopek - Bosiacka Anna Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Administracja publiczna brak Wydawnictwo Naukowe PWN
21 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Powszechna historia prawa Andrzej Dziadzio PWN
17 ofert od 55.17PLN
Porównaj ceny
Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy Anna Świderkówna Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 34.30PLN
Porównaj ceny
Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej Radosiński Edward Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 51.80PLN
Porównaj ceny
Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Piechocka-Kałużna Agnieszka, Kryśkiewicz-Burnos Agnieszka, Kałużny Radosław Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 44.80PLN
Porównaj ceny
Relacje społeczne i role społeczne Florian Znaniecki Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 41.30PLN
Porównaj ceny
Modele badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Alicja Nowak Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 69.30PLN
Porównaj ceny
Prawo rzymskie Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier PWN
15 ofert od 71.40PLN
Porównaj ceny
Sprawozdawczość zarządcza Bartłomiej Nita Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 41.30PLN
Porównaj ceny
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Daniel Jakimiec Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 64.50PLN
Porównaj ceny
Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym Daniel Jakimiec Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 62.00PLN
Porównaj ceny
Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym Daniel Jakimiec Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 83.30PLN
Porównaj ceny
Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego Część 1 Podstawy prawa pracy Jacek Boratyński WSiP
11 ofert od 35.26PLN
Porównaj ceny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej praca zbiorowa Bellona
5 ofert od 6.50PLN
Porównaj ceny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej praca zbiorowa Bellona
5 ofert od 4.55PLN
Porównaj ceny
Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki Stychlerz Anna Wydawnictwo Lekarskie PZWL
15 ofert od 12.00PLN
Porównaj ceny
Położna w systemie prawnym Rozwadowska Emilia Wydawnictwo Lekarskie PZWL
15 ofert od 31.20PLN
Porównaj ceny
Prawna ochrona zdrowia pacjenta praca zbiorowa Wydawnictwo Lekarskie PZWL
14 ofert od 63.20PLN
Porównaj ceny
Audyt sprawozdań finansowych Wiktor Gabrusewicz Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
8 ofert od 45.43PLN
Porównaj ceny
Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw Pietrasiński Paweł Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
16 ofert od 38.43PLN
Porównaj ceny
Organizacja procesowa Piotr Grajewski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
14 ofert od 41.93PLN
Porównaj ceny
Wstęp do prawoznawstwa Korybski Leszczyński i inni UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
7 ofert od 26.46PLN
Porównaj ceny
Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo wychowawcze brak UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
8 ofert od 23.52PLN
Porównaj ceny
Studia historycznoprawne brak Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
13 ofert od 27.20PLN
Porównaj ceny
Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy brak Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
14 ofert od 32.30PLN
Porównaj ceny
Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu brak Wydawnictwo Naukowe UMK
13 ofert od 17.00PLN
Porównaj ceny
Współczesne problemy prawne budżetu państwowego Borodo Andrzej Wydawnictwo Naukowe UMK
4 ofert od 17.00PLN
Porównaj ceny
W poszukiwaniu pewności prawa Tymoteusz Zych Wydawnictwo Naukowe UMK
12 ofert od 34.00PLN
Porównaj ceny
Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej Kokocińska Katarzyna Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
13 ofert od 32.30PLN
Porównaj ceny
Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy. Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości Anna Musiała Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
14 ofert od 13.60PLN
Porównaj ceny
Konwenanse konstytucyjne Wieciech Tomasz Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
13 ofert od 28.35PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane. Tom 2. Polska procedura karna Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 25.35PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane tom 3 Polskie prawo karne Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
15 ofert od 25.35PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane tom 4 Prawo karne procesowe Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 25.35PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane tom 5 Prawo karne materialne Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 25.35PLN
Porównaj ceny
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądó miejskich karnych w Polsce XVI-XVIII w. Kowalski Grzegorz M. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
4 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI-XVIII w.) Grzegorz M. Kowalski Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
11 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
Prawo do ochrony zdrowia Anna Mokrzycka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
9 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
W kierunku poprawy jakości zeznań świadków. Pozytywne i negatywne następstwa ostrzegania o dezinformacji Malwina Szpitalniak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku Brygida Kuźniak, red. Milena Ingelevic-Citak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 34.65PLN
Porównaj ceny
Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna praca zbiorowa Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 34.65PLN
Porównaj ceny
Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce Daniel Eryk Lach Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 29.93PLN
Porównaj ceny
Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki Andrzej Piekara Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
14 ofert od 14.00PLN
Porównaj ceny