Książki naukowe i popularnonaukowe / Historia / Historia Europy / Historia Unii Europejskiej

The Euro Joseph E Stiglitz Penguin Books
6 ofert od 64.97PLN
Porównaj ceny
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
19 ofert od 43.12PLN
Porównaj ceny
System polityczny Unii Europejskiej Simon Hix Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 56.57PLN
Porównaj ceny
Społeczna historia Europy od 1945 roku do współczesności Kaelble Hartmut Wydawnictwo Naukowe Pwn
12 ofert od 61.34PLN
Porównaj ceny
Europeistyka Leksykon brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 60.72PLN
Porównaj ceny
Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej Franciszek Strzyczkowski Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 51.76PLN
Porównaj ceny
Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
16 ofert od 38.72PLN
Porównaj ceny
Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej Urszula Kurczewska Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 56.57PLN
Porównaj ceny
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej brak Wydawnictwo Naukowe Pwn
9 ofert od 43.12PLN
Porównaj ceny
Przyszły instytucjonalny kształt strefy Euro Andrzej Wojtyna Wydawnictwo Naukowe Pwn
13 ofert od 47.52PLN
Porównaj ceny
Dekada Polski w Unii Europejskiej Red Krystyna Przybylska Wydawnictwo Naukowe Pwn
14 ofert od 56.32PLN
Porównaj ceny
Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej Bartosz Jóźwik Wydawnictwo Naukowe Pwn
15 ofert od 51.92PLN
Porównaj ceny
Rozszerzenie Unii 2004 Marek Orzechowski|Verheugen Günter Bellona
13 ofert od 35.49PLN
Porównaj ceny
Integracja europejska Janina Witkowska|Zofia Wysokińska PWE
13 ofert od 48.59PLN
Porównaj ceny
Strefa Euro Sławomir Ireneusz Bukowski PWE
13 ofert od 49.96PLN
Porównaj ceny
Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej Anna Olejniczuk-Merta PWE
13 ofert od 46.06PLN
Porównaj ceny
Innowacyjna Polska w Europie 2020 Urszula Płowiec PWE
15 ofert od 61.79PLN
Porównaj ceny
Integracja monetarna Jakub Borowski PWE
13 ofert od 54.51PLN
Porównaj ceny
Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro Piotr Krajewski PWE
12 ofert od 55.59PLN
Porównaj ceny
Regionalne aspekty gospodarki praca zbiorowa PWE
14 ofert od 55.59PLN
Porównaj ceny
Integracja europejska w okresie przemian Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska|Jan Barcz|Krystyna Michałowska-Gorywoda PWE
15 ofert od 55.17PLN
Porównaj ceny
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego Stanisław Owsiak PWE
15 ofert od 51.92PLN
Porównaj ceny
Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji gospodarczej i społecznej państwa Unii Europejskiej Karolina Kluth Wydawnictwo Naukowe Umk
14 ofert od 29.76PLN
Porównaj ceny
Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej Marta Kuc Wydawnictwo Naukowe Umk
14 ofert od 33.48PLN
Porównaj ceny
Europejska Agencja Obrony w systemie współpracy przemysłowo-obronnej w Europie Antoni Pieńkos Wydawnictwo Naukowe Umk
14 ofert od 27.90PLN
Porównaj ceny
Media a integracja europejska brak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
11 ofert od 20.16PLN
Porównaj ceny
Systemy partyjne państw Unii Europejskiej Beata Red Kosowska-Gąstoł Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 47.84PLN
Porównaj ceny
Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej Ivan T. Berend Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
10 ofert od 42.04PLN
Porównaj ceny
Lizbońska Unia Europejska Jan Wiktor Tkaczyński|Jan Wiktor Tkaczyński red Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 36.31PLN
Porównaj ceny
A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union Beata Klimkiewicz Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
11 ofert od 32.72PLN
Porównaj ceny
Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe Beata Kosowska-Gąstoł Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
12 ofert od 38.81PLN
Porównaj ceny
Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej Marek Świstak|Jan Wiktor Tkaczyński red Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
11 ofert od 44.44PLN
Porównaj ceny
Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy Andrzej Nowosad|Rafał Red Wisła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 46.56PLN
Porównaj ceny
Europa dziennikarzy Dyplomacja mediów i post narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy prasowych Agnieszka Szymańska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 38.38PLN
Porównaj ceny
Stosunki Rosji z Unią Europejską Chudoliej Konstantin|Stanisław Bieleń Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
2 ofert od 38.08PLN
Porównaj ceny
UL. Obrazki akademickie Profesor Lajkonik Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
15 ofert od 16.38PLN
Porównaj ceny
Jak zostałem Europejczykiem Bernard Guetta Universitas
8 ofert od 31.50PLN
Porównaj ceny
Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska Rafał Stankiewicz Wolters Kluwer
13 ofert od 117.39PLN
Porównaj ceny
Strategia lizbońska a zarządzanie wartością Leszek Pawłowicz|Red Leszek Pawłowicz CeDeWu
13 ofert od 44.25PLN
Porównaj ceny
Wspólna europa różne ceny Joanna Wolszczak-Derlacz CeDeWu
14 ofert od 31.76PLN
Porównaj ceny
Platon na Wall Street brak Ośrodek Myśli Politycznej
15 ofert od 27.56PLN
Porównaj ceny
Republika francuska w Unii Europejskiej Krzysztof Tomaszewski WAiP
3 ofert od 29.36PLN
Porównaj ceny
Dziesięć lat w Unii Tomasz Cukiernik Wektory
16 ofert od 29.25PLN
Porównaj ceny
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego Elżbieta Krajewska-Kułak|Irena Wrońska|Elżbieta Red Krajewska-Kułak Czelej
15 ofert od 53.95PLN
Porównaj ceny
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian Jerzy Łukaszewski Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
11 ofert od 27.84PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo europejskie Paweł Turczyński Atla 2
7 ofert od 47.84PLN
Porównaj ceny
Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety Joanna Mizielińska|Magda Grabowska|Małgorzata Fuszara WAiP
4 ofert od 34.19PLN
Porównaj ceny
Co robić? Daniel Cohn-Bendit Wydawnictwo Krytyki Politycznej
12 ofert od 22.43PLN
Porównaj ceny
Europa Anna Antczak|Red Anna Antczak Vizja Press&IT
11 ofert od 48.75PLN
Porównaj ceny
Przejście do Europy Middelaar Luuk Aletheia
6 ofert od 60.06PLN
Porównaj ceny
Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych Monika Przybylska Mado
9 ofert od 36.12PLN
Porównaj ceny