Książki / Prawo, ekonomia, biznes / Prawo

Gdańskie studia prawnicze Tom 33 brak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
16 ofert od 56.27PLN
Porównaj ceny
Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012 brak Adam Marszałek
12 ofert od 38.44PLN
Porównaj ceny
Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd orzecznictwa 1/15 brak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
11 ofert od 23.72PLN
Porównaj ceny
Bates' Pocket Guide to Physical Examination - Bickley Lynn S. Bickley Lynn S. Wolters Kluwer
11 ofert od 124.03PLN
Porównaj ceny
Polskie prawo urzędnicze - kryzys tożsamości - Teresa Górzyńska Teresa Górzyńska C.H. Beck
6 ofert od 107.58PLN
Porównaj ceny
Polski system podatkowy - Grzegorz Szczodrowski Grzegorz Szczodrowski Wydawnictwo Naukowe PWN
24 ofert od 31.83PLN
Porównaj ceny
Historia prawa w Polsce - Dariusz Makiłła Dariusz Makiłła Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 62.57PLN
Porównaj ceny
Administracja publiczna - Jacek Czaputowicz Jacek Czaputowicz Wydawnictwo Naukowe PWN
22 ofert od 54.70PLN
Porównaj ceny
Prawo rzymskie - Dajczak Wojciech, Giaro Tomasz, Longchamps de Berier Franciszek Dajczak Wojciech, Giaro Tomasz, Longchamps de Berier Franciszek Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 66.49PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo jednostki - Brunon Hołyst Brunon Hołyst Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 74.35PLN
Porównaj ceny
Ochrona infrastruktury krytycznej - Ryszard Radziejewski Ryszard Radziejewski Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 50.78PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo transportu morskiego - Miler Ryszard K. Miler Ryszard K. Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 66.49PLN
Porównaj ceny
Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu - Daniel Jakimiec Daniel Jakimiec Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 101.86PLN
Porównaj ceny
Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym - Daniel Jakimiec Daniel Jakimiec Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 97.94PLN
Porównaj ceny
Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym - Daniel Jakimiec Daniel Jakimiec Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 94.01PLN
Porównaj ceny
Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji - Brunon Hołyst Brunon Hołyst Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 133.30PLN
Porównaj ceny
Zawód psycholog - Dorota Bednarek Dorota Bednarek Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 35.05PLN
Porównaj ceny
Prawo łowieckie - Roman Stec Roman Stec Bellona
3 ofert od 27.15PLN
Porównaj ceny
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego - Karol Karski Karol Karski Bellona
15 ofert od 27.81PLN
Porównaj ceny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Bellona
5 ofert od 8.15PLN
Porównaj ceny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Bellona
5 ofert od 5.85PLN
Porównaj ceny
Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów - Emilia Sarnacka Emilia Sarnacka PZWL
17 ofert od 32.43PLN
Porównaj ceny
Logistyka dla inżynierów - Niziński Stanisław, Żurek Józef, Ligier Krzysztof Niziński Stanisław, Żurek Józef, Ligier Krzysztof Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
13 ofert od 43.64PLN
Porównaj ceny
Wstęp do prawoznawstwa - Leszczyński Korybski Leszczyński Korybski UMCS
7 ofert od 28.04PLN
Porównaj ceny
Prawo europejskie Zarys wykładu - Ryszard Skubisz Ryszard Skubisz UMCS
8 ofert od 34.64PLN
Porównaj ceny
W kręgu historii i współczesności polskiego prawa - Wojciech Witkowski Wojciech Witkowski UMCS
13 ofert od 58.36PLN
Porównaj ceny
Informatyka prawa - Jacek Janowski Jacek Janowski UMCS
14 ofert od 57.13PLN
Porównaj ceny
Sędziowski nadzór penitencjarny - Tomasz Kalisz Tomasz Kalisz Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
9 ofert od 35.34PLN
Porównaj ceny
Studia historycznoprawne - Marian J. Ptak (red.), Alfred Konieczny (red.) Marian J. Ptak (red.), Alfred Konieczny (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
13 ofert od 27.05PLN
Porównaj ceny
Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego brak Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
14 ofert od 33.68PLN
Porównaj ceny
Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego brak Wydawnictwo Naukowe UMK
14 ofert od 28.81PLN
Porównaj ceny
Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego - Joanna Rezmer Joanna Rezmer Wydawnictwo Naukowe UMK
14 ofert od 41.21PLN
Porównaj ceny
The Constitutional Right to Freedom of Speech in Post-Soviet Space - Wiesław Wacławczyk Wiesław Wacławczyk Wydawnictwo Naukowe UMK
11 ofert od 25.27PLN
Porównaj ceny
Polska myśl prawnokarna - Danuta Janicka Danuta Janicka Wydawnictwo Naukowe UMK
13 ofert od 33.31PLN
Porównaj ceny
Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie - Kokocińska Katarzyna, Trela Anna Kokocińska Katarzyna, Trela Anna Wydawnictwo Naukowe UAM
11 ofert od 37.97PLN
Porównaj ceny
Koncesje zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym - Waligórski Michał A. Waligórski Michał A. Wydawnictwo Naukowe UAM
14 ofert od 98.50PLN
Porównaj ceny
Studia Prawa Publicznego brak Wydawnictwo Naukowe UAM
14 ofert od 15.82PLN
Porównaj ceny
Studia Prawa Publicznego nr 3/2013 brak Wydawnictwo Naukowe UAM
11 ofert od 15.82PLN
Porównaj ceny
Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej - Katarzyna Kokocińska Katarzyna Kokocińska Wydawnictwo Naukowe UAM
13 ofert od 32.87PLN
Porównaj ceny
Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa - Tomasz Nieborak Tomasz Nieborak Wydawnictwo Naukowe UAM
14 ofert od 41.39PLN
Porównaj ceny
Rozwój elastycznego rynku pracy Uwarunkowania prawno-ekonomiczne - Majewska Maria, Samol Sebastian Majewska Maria, Samol Sebastian Wydawnictwo Naukowe UAM
13 ofert od 18.37PLN
Porównaj ceny
Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego Wybrane zagadnienia - Musiała Anna, Bocheńska Aleksandra (red.) Musiała Anna, Bocheńska Aleksandra (red.) Wydawnictwo Naukowe UAM
15 ofert od 26.05PLN
Porównaj ceny
Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarod - Kołaczkowski Bartosz, Diallo Sidi Boubacar Kołaczkowski Bartosz, Diallo Sidi Boubacar Wydawnictwo Naukowe UAM
14 ofert od 31.16PLN
Porównaj ceny
Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy - wyzwania przyszłości brak Wydawnictwo Naukowe UAM
14 ofert od 14.11PLN
Porównaj ceny
Koncepcja responsibility to protect Aspekty konstytucyjnoprawne - Tomasz Lewandowski Tomasz Lewandowski Wydawnictwo Naukowe UAM
13 ofert od 38.39PLN
Porównaj ceny
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym - Krzysztof Wojtyczek Krzysztof Wojtyczek Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
10 ofert od 35.26PLN
Porównaj ceny
Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego brak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
13 ofert od 60.62PLN
Porównaj ceny
Konwenanse konstytucyjne - Tomasz Wieciech Tomasz Wieciech Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
13 ofert od 25.58PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane Tom 2 Polska procedura karna - Marian Cieślak Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 28.54PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane Tom 3 Polskie prawo karne - Marian Cieślak Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
15 ofert od 27.14PLN
Porównaj ceny
Dzieła wybrane Tom 4 Prawo karne procesowe - Marian Cieślak Marian Cieślak Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 25.17PLN
Porównaj ceny