Socjologia

Człowiek i Społeczeństwo Tom XLI, Religion and religiosity in the processes of modernizator brak Wydawnictwo Naukowe UAM
10 ofert od 19.55PLN
Porównaj ceny
Studia Socjologiczno-Polityczne 1(06)2017 Seria Nowa brak Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
8 ofert od 12.75PLN
Porównaj ceny
Res publica nowa 4/2016 brak Res Publica
20 ofert od 17.00PLN
Porównaj ceny
Res publica nowa 2/2017 Daje do myślenia brak Res Publica
15 ofert od 17.00PLN
Porównaj ceny
Psychologia społeczna numer 1 (1)2006 brak Scholar
23 ofert od 13.39PLN
Porównaj ceny
Znaczenia 14 Kultura komunikacja społeczeństwo brak Atut
16 ofert od 12.71PLN
Porównaj ceny
Herito nr 22-23 Miasto jako dzieło sztuki brak Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
8 ofert od 20.88PLN
Porównaj ceny
Herito nr 27 Kraków i świat brak Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
9 ofert od 16.15PLN
Porównaj ceny
Magazyn Miasta 3 (15) /2016 brak Res Publica
10 ofert od 13.56PLN
Porównaj ceny
Magazyn Miasta 16 1 (16) 2017 brak Res Publica
10 ofert od 13.56PLN
Porównaj ceny
The Wealth of Humans Ryan Avent Penguin Books
11 ofert od 38.80PLN
Porównaj ceny
Connected World Philip Larrey Penguin Books
11 ofert od 58.00PLN
Porównaj ceny
O osobliwościach nauk społecznych Ossowski Stanisław PWN
16 ofert od 31.59PLN
Porównaj ceny
Z zagadnień psychologii społecznej Ossowski Stanisław PWN
17 ofert od 27.54PLN
Porównaj ceny
Socjologia ekonomiczna Witold Morawski Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 30.80PLN
Porównaj ceny
Historia myśli socjologicznej Szacki Jerzy PWN
18 ofert od 63.99PLN
Porównaj ceny
Socjologia wizualna Sztompka Piotr PWN
16 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Studia z metodologii badań jakościowych Konecki Krzysztof Tomasz PWN
18 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo Renzetti Claire M., Curran Daniel J. PWN
15 ofert od 47.79PLN
Porównaj ceny
Teorie socjalizacji Tillmann Klaus-Jurgen PWN
15 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Interakcjonizm symboliczny Hałas Elżbieta PWN
16 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Rytuał interakcyjny Goffman Erving PWN
13 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Przemiany intymności Giddens Anthony PWN
15 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Metodologia badań społecznych Nowak Stefan PWN
21 ofert od 51.84PLN
Porównaj ceny
Stygmat społeczny Czykwin Elżbieta PWN
16 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Teoria komunikowania masowego McQuail Denis PWN
15 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Teoria dysonansu poznawczego Festinger Leon PWN
16 ofert od 23.49PLN
Porównaj ceny
Socjologia kultury Kłoskowska Antonina PWN
15 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Zasady metody socjologicznej Durkheim Emile PWN
15 ofert od 28.97PLN
Porównaj ceny
Małe struktury społeczne Szmatka Jacek PWN
15 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Wyobraźnia socjologiczna Millis Wright C. PWN
11 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Istota socjologii Babbie Earl PWN
14 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Zaproszenie do socjologii Berger Peter L. PWN
11 ofert od 31.59PLN
Porównaj ceny
Indywidualizm a zmiana społeczna Bokszański Zbigniew PWN
9 ofert od 27.54PLN
Porównaj ceny
Studia z etnometodologii Garfinkel Harold PWN
13 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Studia z etnometodologii Garfinkel Harold PWN
13 ofert od 47.79PLN
Porównaj ceny
Prowadzenie badań jakościowych Silverman David PWN
18 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Metoda socjologii Znaniecki Florian PWN
21 ofert od 36.37PLN
Porównaj ceny
Kulturowe ramy zachowań społecznych Boski Paweł PWN
15 ofert od 104.49PLN
Porównaj ceny
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo dezinformacyjne Golka Marian PWN
13 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Zachowanie w miejscach publicznych Goffman Erving PWN
15 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Język Dyskurs Społeczeństwo brak PWN
14 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Modernizacja refleksyjna Beck Ulrich, Giddens Anthony, Lash Scott PWN
14 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Miłość na odległość Modele życia w epoce globalnej Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth PWN
16 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny
Złudzenia, które pozwalają żyć Kofta Mirosław, Szustrowa Tere PWN
18 ofert od 35.64PLN
Porównaj ceny
Socjologia emocji Turner Jonathan H., Stets Jan E. PWN
15 ofert od 47.79PLN
Porównaj ceny
Outsiderzy Studia z socjologii dewiacji Becker Howard S. PWN
14 ofert od 40.42PLN
Porównaj ceny
Teoria ugruntowana Charmaz Kathy PWN
13 ofert od 37.27PLN
Porównaj ceny
Modele równań strukturalnych Konarski Roman PWN
15 ofert od 72.09PLN
Porównaj ceny
Nowoczesność i tożsamość Giddens Anthony PWN
13 ofert od 39.69PLN
Porównaj ceny
Społeczne aspekty nowych mediów Dijk Jan PWN
14 ofert od 43.74PLN
Porównaj ceny