Nauki humanistyczne i społeczne/Pedagogika

Kwartalnik pedagogiczny nr 1 /2010 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
4 ofert od 15.01PLN
Porównaj ceny
Kwartalnik pedagogiczny 1-2/2014 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
5 ofert od 17.66PLN
Porównaj ceny
Kwartalnik pedagogiczny 2015 nr 4 (238) - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
6 ofert od 18.29PLN
Porównaj ceny
Kwartalnik Pedagogiczny 2016/3 - dostawa od 3,49 PLN brak UW – Uniwersytet Warszawski
7 ofert od 17.64PLN
Porównaj ceny
Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 35 Nr 4 2016 - dostawa od 3,49 PLN brak UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
23 ofert od 25.89PLN
Porównaj ceny
Nauczanie początkowe nr 3 2011/2012 zeszyty kieleckie - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
4 ofert od 15.45PLN
Porównaj ceny
Nauczanie początkowe nr 3 2011/2012 zeszyty kieleckie - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
8 ofert od 15.45PLN
Porównaj ceny
Nauczanie początkowe nr 2 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
4 ofert od 16.96PLN
Porównaj ceny
Nauczanie początkowe kształcenie zintegrowane nr 3 2014/2015 - dostawa od 3,49 PLN zbiorowa Praca Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
7 ofert od 14.42PLN
Porównaj ceny
Innowacje w edukacji adkademickiej 7 (1) 2009 - dostawa od 3,49 PLN brak Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
4 ofert od 17.69PLN
Porównaj ceny
Problemy wczesnej edukacji nr 3 (26)/2014 - dostawa od 3,49 PLN brak Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
4 ofert od 18.03PLN
Porównaj ceny
Problemy wczesnej edukacji 3/2015 - dostawa od 3,49 PLN brak WUG – Uniwersytet Gdański
16 ofert od 18.55PLN
Porównaj ceny
Przegląd badań edukacyjnych nr 1(4) / 2007 - dostawa od 3,49 PLN brak Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
3 ofert od 21.01PLN
Porównaj ceny
Podstawy edukacji Tom 5 - dostawa od 3,49 PLN brak IMPULS - Oficyna Wydawnicza
6 ofert od 42.38PLN
Porównaj ceny
The Happiest Kids in the World Bringing Up Children the Dutch Way - dostawa od 3,49 PLN Hutchison Michele, Acosta Rina Mae Transworld Publ.
13 ofert od 48.46PLN
Porównaj ceny
Kompetencja komunikacyjna niemców w polskich aktach grzeczności językowej - dostawa od 3,49 PLN Schmidt Sybille Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
15 ofert od 37.27PLN
Porównaj ceny
Metodologia badań psychologicznych - dostawa od 3,49 PLN Brzeziński Jerzy Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 52.25PLN
Porównaj ceny
Pedagogika Tom 1 Podręcznik akademicki - dostawa od 3,49 PLN Kwieciński Zbigniew, Śliwerski Bogusław Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 35.31PLN
Porównaj ceny
Pedagogika Podręcznik akademicki Tom 2 - dostawa od 3,49 PLN Kwieciński Zbigniew Śliwerski Bogusław Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 36.91PLN
Porównaj ceny
Sztuka nauczania Czynności nauczyciela - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 40.96PLN
Porównaj ceny
Sztuka nauczania Szkoła - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 33.17PLN
Porównaj ceny
Mowa i myślenie dziecka - dostawa od 3,49 PLN Piaget Jean Wydawnictwo Naukowe PWN
22 ofert od 37.06PLN
Porównaj ceny
Przestępstwa seksualne - dostawa od 3,49 PLN Pospiszyl Kazimierz Wydawnictwo Naukowe PWN
9 ofert od 36.13PLN
Porównaj ceny
Psychologia zdolności - dostawa od 3,49 PLN Sękowski Andrzej E. Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 27.60PLN
Porównaj ceny
Pedagogika społeczna t.1 - dostawa od 3,49 PLN Marynowicz - Hetka Ewa Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 48.24PLN
Porównaj ceny
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych - dostawa od 3,49 PLN Szumski Grzegorz Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 33.84PLN
Porównaj ceny
Multimedia w kształceniu - dostawa od 3,49 PLN Bednarek Józef Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 30.81PLN
Porównaj ceny
Pedagogika społeczna Tom 2 - dostawa od 3,49 PLN Marynowicz-Hetka Ewa Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 48.71PLN
Porównaj ceny
Szkoła a rynek pracy - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 39.96PLN
Porównaj ceny
Ruch rozwijający dla dzieci - dostawa od 3,49 PLN Sherborne Weronika Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 29.40PLN
Porównaj ceny
Grzeczność w komunikacji językowej - dostawa od 3,49 PLN Marcjanik Małgorzata Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 26.29PLN
Porównaj ceny
Teoria społecznego uczenia się - dostawa od 3,49 PLN Bandura Albert Wydawnictwo Naukowe PWN
13 ofert od 27.49PLN
Porównaj ceny
Przymus bezczynności - dostawa od 3,49 PLN Orłowska Małgorzata Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 38.71PLN
Porównaj ceny
Patologie społeczne - dostawa od 3,49 PLN Pospiszyl Irena Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 45.19PLN
Porównaj ceny
Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 - dostawa od 3,49 PLN Urban Bronisław, Stanik Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 48.24PLN
Porównaj ceny
Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2 - dostawa od 3,49 PLN Urban Bronisław, Stanik Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
19 ofert od 38.13PLN
Porównaj ceny
Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50 xx wieku - dostawa od 3,49 PLN Czyżewski Andrzej Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 25.63PLN
Porównaj ceny
Edukacja historyczna w szkole - dostawa od 3,49 PLN Chorąży Ewa, Konieczna - Śliwińska Danuta, Roszak Stanisław Wydawnictwo Naukowe PWN
20 ofert od 41.26PLN
Porównaj ceny
Kształcenie na odległość Podstawy dydaktyki - dostawa od 3,49 PLN Bednarek Józef, Lubina Ewa Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 18.96PLN
Porównaj ceny
Diagnoza w resocjalizacji - dostawa od 3,49 PLN Wysocka Ewa Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 41.54PLN
Porównaj ceny
Psychologia dysleksji - dostawa od 3,49 PLN Krasowicz Kupis Grażyna Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 34.40PLN
Porównaj ceny
Słownik pedagogiczny - dostawa od 3,49 PLN Kupisiewicz Czesław, Kupisiewicz Małgorzata Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 41.59PLN
Porównaj ceny
Edukacja dorosłych - dostawa od 3,49 PLN Knowles Malcolm, Holton III Elwood, Swanson Richard Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 48.24PLN
Porównaj ceny
Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 27.53PLN
Porównaj ceny
Pedagogika specjalna podręcznik akademicki 2 - dostawa od 3,49 PLN Smith Deborah Deutsch Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 48.24PLN
Porównaj ceny
Diagnostyka edukacyjna - dostawa od 3,49 PLN Niemierko Bolesław Wydawnictwo Naukowe PWN
13 ofert od 44.48PLN
Porównaj ceny
Poradoznawstwo kontynuacja dyskursu - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 47.36PLN
Porównaj ceny
Szkoła w dobie internetu z płytą cd - dostawa od 3,49 PLN brak Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 38.69PLN
Porównaj ceny
Transmisja kultury w rodzinie i w szkole - dostawa od 3,49 PLN Bielecka-Prus Joanna Wydawnictwo Naukowe PWN
15 ofert od 36.91PLN
Porównaj ceny
Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - dostawa od 3,49 PLN Olechnowicz Hanna Wydawnictwo Naukowe PWN
18 ofert od 30.38PLN
Porównaj ceny
Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania - dostawa od 3,49 PLN Woynarowska Barbara, Kowalewska Anna, Izdebski Zbigniew, Komosińska Krystyna Wydawnictwo Naukowe PWN
14 ofert od 40.71PLN
Porównaj ceny