Izabela Świderek - wszystkie książki autora

Zamknięcie roku 2013 w jednostkach sektora publicznego. Izabela Świderek Wiedza i Praktyka
7 ofert od 80.59PLN
Porównaj ceny
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach publicznych. Etapy, terminy, metody Izabela Świderek Wiedza i Praktyka
3 ofert od 32.00PLN
Porównaj ceny
Rachunkowość jednostek oświatowych Izabela Świderek WIEDZA I PRAKTYKA
3 ofert od 73.50PLN
Porównaj ceny
Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora publicznego Izabela Świderek brak danych
6 ofert od 90.36PLN
Porównaj ceny
Gromadzenie dochodów jednostek oświatowych na wydzielonym rachunku Izabela Świderek ebookpoint
2 ofert od 9.50PLN
Porównaj ceny
Plan finansowy 2016 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Izabela Świderek brak danych
13 ofert od 93.98PLN
Porównaj ceny
Rachunkowość jednostek oświatowych 2016 Izabela Świderek brak danych
15 ofert od 86.47PLN
Porównaj ceny
Plan Finansowy 2017 Izabela Świderek Izabela Świderek Oficyna Prawa Polskiego
16 ofert od 86.47PLN
Porównaj ceny
Zamknięcie roku 2016 w Jednostkach Sektora Publicznego Izabela Świderek WIEDZA I PRAKTYKA
15 ofert od 86.47PLN
Porównaj ceny
Rachunkowość jednostek oświatowych 2017 Izabela Świderek Oficyna Prawa Polskiego
15 ofert od 93.98PLN
Porównaj ceny
Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym Izabela Świderek Izabela Świderek Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
13 ofert od 151.94PLN
Porównaj ceny
Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego Izabela Świderek Izabela Świderek Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
7 ofert od 165.57PLN
Porównaj ceny
Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym) Izabela Świderek ODDK
2 ofert od 160.65PLN
Porównaj ceny
Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych Izabela Świderek ODDK
14 ofert od 126.00PLN
Porównaj ceny
Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym) Izabela Świderek ODDK
9 ofert od 142.80PLN
Porównaj ceny
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych Izabela Świderek Oddk
14 ofert od 130.71PLN
Porównaj ceny