Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Urszula Kierczak

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 6.
Książkę Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI można najtaniej kupić w sklepie internetowym ebookpoint.pl za jedyne 20.50zł.
Średnia cena książki Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI wynosi 29.25zł.

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI Kierczak Urszula ebookpoint
ebookpoint.pl od 20.50PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI - Kierczak Urszula

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI za 20.50 zł

Cena: 20.50
Sklep: ebookpoint.pl
Kup teraz Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI za 20.50 zł w księgarni ebookpoint.pl
Wydawca: ebookpoint
Kategoria: bez kategorii
ISBN: 9788378500339
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

PORADNIK METODYCZNY II ETAP EDUKACYJNY - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych. Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania. Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program ZDROWIE SPORT REKREACJA. Proponowany program nauczania jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program ZDROWIE SPORT REKREACJA stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI Urszula Kierczak Impuls
eplaton.pl od 27.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 27.00 zł

Cena: 27.00
Sklep: eplaton.pl
Kup teraz Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 27.00 zł w księgarni eplaton.pl
Wydawca: Impuls
Kategoria: E-booki/
ISBN: 9788378500339
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2013

 

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

 

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

 

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

 

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI Urszula Kierczak brak danych
virtualo.pl od 30.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 30.00 zł

Cena: 30.00
Sklep: virtualo.pl
Kup teraz Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 30.00 zł w księgarni virtualo.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: E-booki/E-podręczniki akademickie
ISBN: 9788378500339
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2013

 

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

 

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

 

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

 

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. Urszula Kierczak Impuls
legimi.com od 30.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. za 30.00 zł

Cena: 30.00
Sklep: legimi.com
Kup teraz Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. za 30.00 zł w księgarni legimi.com
Wydawca: Impuls
Kategoria: bez kategorii
ISBN: 9788378500339
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2013

E-book Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. Urszula Kierczak

 

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

 

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

 

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

 

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI Urszula Kierczak Impuls
koobe.pl od 30.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 30.00 zł

Cena: 30.00
Sklep: koobe.pl
Kup teraz Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 30.00 zł w księgarni koobe.pl
Wydawca: Impuls
Kategoria: Katalog ebooków / Edukacja / Psychologia i pedagogika
ISBN: 9788378500339
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

 

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

 

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

 

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

 

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI Urszula Kierczak brak danych
virtualo.pl od 38.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 38.00 zł

Cena: 38.00
Sklep: virtualo.pl
Kup teraz Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV - VI za 38.00 zł w księgarni virtualo.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: E-booki/E-podręczniki akademickie
ISBN: 9788378500339
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2012

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania  jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Podobne książki

Fronda 62 brak Fronda
2 ofert od 17.40PLN
Porównaj ceny
Res Historica 32/2011 brak UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
14 ofert od 24.53PLN
Porównaj ceny
Nieszpory Drotkiewicz Agnieszka Literackie
17 ofert od 20.63PLN
Porównaj ceny
Złoty środek - dostawa od 3,49 PLN Lyon Annabel BELLONA
19 ofert od 15.11PLN
Porównaj ceny
Sycylia Udane Wakacje praca zbiorowa Bezdroża
19 ofert od 17.47PLN
Porównaj ceny
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Katarzyna Czajkowska-Matosiuk C.H.Beck
8 ofert od 114.35PLN
Porównaj ceny
Jednorożec 2 ad naturam - dostawa od 3,49 PLN Gabella Mathieu, Jean Anthony Taurus Media
15 ofert od 28.29PLN
Porównaj ceny
Orfeusz Świrszczyńska Anna Instytut Badań Literackich PAN
15 ofert od 26.22PLN
Porównaj ceny
Podsycanie płomienia czyli jak osiągnąć harmonię w związku Zofia Kościelna brak danych
5 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
Tomkowe historie Olaf Tumski brak danych
6 ofert od 6.00PLN
Porównaj ceny
Chmurnoryjność w synonimie hipnozy Arkadiusz Skowron brak danych
5 ofert od 20.00PLN
Porównaj ceny
Wiersze z szuflady Jadwiga Rudnicka brak danych
4 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
One Direction Gdzie jesteśmy/ Siła marzeń Pakiet brak Feeria
8 ofert od 33.96PLN
Porównaj ceny
Matematyka Korepetycje + mini ściąga SP kl.4 - Grażyna Matachowska Grażyna Matachowska Greg
17 ofert od 5.27PLN
Porównaj ceny
Pomysł Boga na Twoje życie Popcak Gregory K. eSPe
17 ofert od 20.55PLN
Porównaj ceny
Antoni Paderewski. Ja i diabeł Cammilleri Rino eSPe
13 ofert od 26.18PLN
Porównaj ceny
Tajemnice Jana Pawła II Socci Antonio Rafael
16 ofert od 20.56PLN
Porównaj ceny
Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju... Marta Bogdanowicz Harmonia
11 ofert od 25.90PLN
Porównaj ceny
Tu ergo flecte genua tua Jakubek-Raczkowska Monika Bernardinum
15 ofert od 47.82PLN
Porównaj ceny
Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji. Zdrowie-Sport-Rekreacja. IV etap edukacyjny – szkoły ponadgimnazjalne Urszula Kierczak brak danych
6 ofert od 38.00PLN
Porównaj ceny
Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej Mateusz Marciniak brak danych
1 ofert od 48.00PLN
Porównaj ceny
Trudne drogi adaptacji Beata Cytowska brak danych
1 ofert od 57.00PLN
Porównaj ceny
Dydaktyka Czesław Kupisiewicz brak danych
6 ofert od 49.80PLN
Porównaj ceny
Jak uzdrowić służbę zdrowia. Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej John C. Goodman John C. Goodman Fijorr
17 ofert od 25.45PLN
Porównaj ceny
Polski krok po kroku gry i zabawy językowe poziom 1 - dostawa od 3,49 PLN Stempek Iwona Glossa
14 ofert od 56.68PLN
Porównaj ceny