Zarządzanie publiczne - Kożuch Barbara

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 4.
Książkę Zarządzanie publiczne można najtaniej kupić w sklepie internetowym madbooks.pl za jedyne 29.44zł.
Średnia cena książki Zarządzanie publiczne wynosi 35.4zł.

Zarządzanie publiczne Kożuch Barbara brak danych
madbooks.pl od 29.44PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie publiczne - Kożuch Barbara

Zarządzanie publiczne za 29.44 zł

Cena: 29.44
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Zarządzanie publiczne za 29.44 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Akademickie
ISBN: 9788373833340
Waga: 0.4500 kg
Rok wydania: 2013

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy i tendencje wykorzystywania w naszej rzeczywistości teorii i koncepcji zarządzania publicznego oraz doświadczeń zdobytych przez kraje Unii Europejskiej. W części jest to więc podręcznik dla studentów kierunku zarządzanie i marketing oraz praktyków.

Zarządzanie publiczne Jerzy Hausner Szkoła Administracj Małopolska
lideria.pl od 36.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie publiczne - Jerzy Hausner

Zarządzanie publiczne za 36.00 zł

Cena: 36.00
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Zarządzanie publiczne za 36.00 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Szkoła Administracj Małopolska
Kategoria: Ebooki i Audiobooki / Ekonomia, biznes
ISBN: 9788373833340
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administracji publicznej jako idealnej – w sensie weberowskim – biurokracji. W głównym nurcie współczesnych rozważań i poszukiwań znalazły się takie kategorie, jak koordynacja działań zbiorowych, współrządzenie czy zarządzanie publiczne.

ze Wstępu Autora

Hausner, zwolennik regulacji rynkowych, jest zarazem znawcą zagadnień określanych w literaturze jako „ułomność rynku” z jednej strony i „niesprawności państwa” z drugiej. Stroniąc od monokazualnych, ukierunkowanych rynkowo orientacji, opisuje wzajemną dialektykę rynku i państwa.

prof. dr hab. Juliusz Gardawski

Istnieje niewątpliwie duże zapotrzebowanie na nowoczesne opracowanie, które w uporządkowany i kompleksowy sposób przedstawia problemy występujące w szeroko rozumianej sferze politycznej, a także zachodzące w niej mechanizmy i tendencje. Podręcznik ten może być wykorzystywany przez studentów wielu kierunków, przede wszystkim ekonomii, zarządzania, nauk politycznych oraz prawa i administracji.

Spis treści

Wstęp 9 I. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego 13 1. Model idealnej 13 2. Funkcjonowanie modelu idealnej biurokracji 15 3. Czynniki ewolucji administracji publicznej 16 4. Kierunki reformowania sektora publicznego 19 5. W kierunku zarządzania publicznego 23 6. Menedżerskie i partycypacyjne zarządzanie publiczne 25 7. Administracja publiczna a zarządzanie publiczne 29 8. W stronę przyszłości 32 Bibliografia 33 II. Polityka a polityka publiczna 35 Wprowadzenie 35 1. Polityka jako przestrzeń społecznej debaty 36 2. Polityka jako system polityczny 42 3. Polityka jako działanie 44 4. Polityka publiczna 46 5. Zależności zachodzące między czterema płaszczyznami (poziomami) polityki 50 Podsumowanie 55 Bibliografia 57 III. Polityka i gospodarka 59 Wprowadzenie 59 1. Niesprawności rynku a niesprawności państwa 59 2. Gospodarka i rynek, polityka i państwo 62 3. Dynamika relacji polityka – gospodarka 64 4. Funkcje państwa i mechanizmy wzmacniające zdolność państwa do działania 67 5. Koncepcje roli państwa w gospodarce 72 Podsumowanie 77 Bibliografia 79 IV. Organizacje pozarządowe– trzeci sektor współczesnego społeczeństwa 81 Wprowadzenie 81 1. Teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych i trzeciego sektora 82 Z perspektywy ekonomii 82 Z perspektywy socjologii 83 Z perspektywy nauk politycznych 84 2. Granice trzeciego sektora 89 3. Główne problemy funkcjonowania trzeciego sektora 91 4. Polskie doświadczenia i problemy 95 Podsumowanie 98 Bibliografia 100 V. Wzrost i załamanie państwa opiekuńczego 102 Wprowadzenie 102 1. Modele państwa opiekuńczego 104 2. Rozkwit i załamanie się państwa opiekuńczego 106 3. Specyfika problemów krajów pokomunistycznych 111 4. Polityka społeczna w Polsce 115 5. Problemy przeprowadzania reform usług społecznych 117 6. Poszukiwanie nowego modelu polityki społecznej 119 Podsumowanie 123 Bibliografia 126 VI. Polityka równości szans 128 Wprowadzenie 128 1. Teoretyczne podstawy polityki równości szans 131 2. Zasady polityki równości szans 138 3. Doświadczenia krajów pokomunistycznych 142 4. Polskie doświadczenia okresu transformacji ustrojowej 144 Podsumowanie 147 Bibliografia 150 VII. Systemy emerytalne i kierunki ich reformowania 152 Wprowadzenie 152 1. Reformowanie systemów emerytalnych 154 System o zdefiniowanej składce 155 System kapitałowy 156 Wielofilarowy system emerytalny 162 2. Doświadczenia krajów pokomunistycznych 164 3. Polska reforma emerytalna 168 Podsumowanie 176 Bibliografia 179 VIII. Polityka zatrudnienia 181 Wprowadzenie 181 1. Instytucjonalna obudowa rynku pracy 182 2. Czynniki kształtujące sytuację na rynku pracy i politykę zatrudnienia 191 3. Doświadczenia krajów pokomunistycznych 195 4. Polityka zatrudnienia i rynek pracy w Polsce 199 Podsumowanie 209 Bibliografia 212 IX. Ekonomia społeczna 214 Wprowadzenie 214 1. Systemowe usytuowanie ekonomii społecznej 215 2. Cechy ekonomii społecznej 218 3. Funkcje ekonomii społecznej 221 4. Istota i cechy przedsiębiorstwa społecznego 223 5. Ekonomia społeczna a rozwój lokalny 231 6. Uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce 236 Podsumowanie 241 Bibliografia 243 X. Polityka strukturalna 246 Wprowadzenie 246 1. Teoretyczne fundamenty polityki strukturalnej 247 2. Doświadczenia w prowadzeniu polityki strukturalnej 253 3. Polityka strukturalna w krajach pokomunistycznych i w Polsce 263 Podsumowanie 268 Bibliografia 271 XI. Modele polityki regionalnej 274 Wprowadzenie 274 1. Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego 275 2. Doświadczenia polityki regionalnej w krajach wysoko rozwiniętych 278 3. Spór o model polityki regionalnej w Polsce 286 Podsumowanie 300 Bibliografia 303 XII. Bezpieczeństwo energetyczne 306 Wprowadzenie 306 1. Czynniki determinujące bezpieczeństwo energetyczne 308 2. Polityka energetyczna w Unii Europejskiej 312 3. Polityka energetyczna Rosji 316 4. Bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna Polski 320 Podsumowanie 328 Bibliografia 331 XIII. Unia Europejska 333 Wprowadzenie 333 1. Mechanizm koordynacji 334 2. Strategia lizbońska 340 3. Europejski model społeczny 348 4. Rozszerzenie 354 5. Polska w Unii Europejskiej 358 Podsumowanie 363 Bibliografia 365 XIV. Rozwój społeczno-gospodarczy 367 Wprowadzenie 367 1. Czym jest rozwój? 369 2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego 375 3. Polityka rozwoju 379 4. Polityka rozwoju a spójność społeczna 384 5. Rozwój i globalizacja 389 Podsumowanie 391 Bibliografia 393 XV. Dobre rządzenie 396 Wprowadzenie 396 1. Sposoby koordynacji działań zbiorowych 397 2. Governance 402 3. Rządzenie imperatywne i interaktywne 406 4. Metarządzenie 415 5. Racjonalność 419 6. Atrybuty dobrego rządzenia 424 Podsumowanie 425 Bibliografia 426

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODRĘCZNIK AKADEMICKI JERZY HAUSNER Scholar
madbooks.pl od 37.76PLN
KUP KSIĄŻKĘ
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODRĘCZNIK AKADEMICKI - JERZY HAUSNER

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODRĘCZNIK AKADEMICKI za 37.76 zł

Cena: 37.76
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODRĘCZNIK AKADEMICKI za 37.76 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe/Ekonomia
ISBN: 9788373833340
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2008

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administracji publicznej jako idealnej – w sensie weberowskim - biurokracji. W głównym nurcie współczesnych rozważań i poszukiwań znalazły się takie kategorie, jak koordynacja działań zbiorowych, współrządzenie czy zarządzanie publiczne.

Zarządzanie publiczne Jerzy Hausner ebookpoint
ebookpoint.pl od 38.39PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie publiczne - Jerzy Hausner

Zarządzanie publiczne za 38.39 zł

Cena: 38.39
Sklep: ebookpoint.pl
Kup teraz Zarządzanie publiczne za 38.39 zł w księgarni ebookpoint.pl
Wydawca: ebookpoint
Kategoria: bez kategorii
ISBN: 9788373833340
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administracji publicznej jako idealnej w sensie weberowskim biurokracji. W głównym nurcie współczesnych rozważań i poszukiwań znalazły się takie kategorie, jak koordynacja działań zbiorowych, współrządzenie czy zarządzanie publiczne. ze Wstępu Autora Hausner, zwolennik regulacji rynkowych, jest zarazem znawcą zagadnień określanych w literaturze jako ułomność rynku z jednej strony i niesprawności państwa z drugiej. Stroniąc od monokazualnych, ukierunkowanych rynkowo orientacji, opisuje wzajemną dialektykę rynku i państwa. prof. dr hab. Juliusz Gardawski Istnieje niewątpliwie duże zapotrzebowanie na nowoczesne opracowanie, które w uporządkowany i kompleksowy sposób przedstawia problemy występujące w szeroko rozumianej sferze politycznej, a także zachodzące w niej mechanizmy i tendencje. Podręcznik ten może być wykorzystywany przez studentów wielu kierunków, przede wszystkim ekonomii, zarządzania, nauk politycznych oraz prawa i administracji.

Podobne książki

Wirtschaftskommunikation deutsch cd neu - dostawa od 3,49 PLN Eismann Volker Langenscheidt
3 ofert od 61.42PLN
Porównaj ceny
Chorwacja Słowenia atlas 1:150 000 Freytag & Berndt No Freytag&Berndt
16 ofert od 79.90PLN
Porównaj ceny
A Diachronic Grammar of Old English Reszkiewicz Alfred brak danych
2 ofert od 29.69PLN
Porównaj ceny
Polacy w armii Kajzera Ryszard Kaczmarek Wydawnictwo Literackie
7 ofert od 58.90PLN
Porównaj ceny
Życiowe rozwiązania, czyli magiczne 30 minut na osiągnięcie szczęścia i równowagi Marcia Hughes sensus
2 ofert od 39.00PLN
Porównaj ceny
3ds Max. Leksykon Wojciech Pazdur helion
2 ofert od 34.90PLN
Porównaj ceny
3ds Max. Leksykon Wojciech Pazdur ebookpoint
1 ofert od 34.90PLN
Porównaj ceny
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie Anna M. Łabuz onepress
18 ofert od 34.90PLN
Porównaj ceny
5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie Anna M. Łabuz ebookpoint
1 ofert od 27.92PLN
Porównaj ceny
3 godziny. Jak rozpoznać prawdziwą miłość Ewelina Jasik, Adam Jakubiak sensus
21 ofert od 39.00PLN
Porównaj ceny
3 godziny. Jak rozpoznać prawdziwą miłość Ewelina Jasik, Adam Jakubiak ebookpoint
1 ofert od 31.20PLN
Porównaj ceny
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie Jesse Harrington Au, Emily Gertz helion
16 ofert od 39.90PLN
Porównaj ceny
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie Jesse Harrington Au, Emily Gertz ebookpoint
1 ofert od 31.92PLN
Porównaj ceny
Rymowanki dla dużych dzieci brak a5
19 ofert od 31.37PLN
Porównaj ceny
Kuroń. Autobiografia Jacek Kuroń Wydawnictwo Krytyki Politycznej
4 ofert od 41.93PLN
Porównaj ceny
W aeroplanie Julian Tuwim Bona
14 ofert od 14.00PLN
Porównaj ceny
Książeczka z naklejkami mozaiki 3 – 4 lata brak Grafag
9 ofert od 5.95PLN
Porównaj ceny
Krzyżówki i łamigłówki 5 – 8 lat Agnieszka Wileńska Love Books
2 ofert od 11.00PLN
Porównaj ceny
Karolcia broszura SIEDMIORÓG Kruger Maria Siedmioróg
18 ofert od 14.83PLN
Porównaj ceny
Ciasteczkowe ABC Michaela Kruger Delta
17 ofert od 21.00PLN
Porównaj ceny
Kernel Three O'Neill Robert, McLean Alan C. brak danych
14 ofert od 9.02PLN
Porównaj ceny
Skąpiec. Lektura z opracowaniem Molier Greg
18 ofert od 4.23PLN
Porównaj ceny
Dziady Adam Mickiewicz Greg
13 ofert od 9.26PLN
Porównaj ceny
Biblia. Wypisy z Księgi brak Siedmioróg
1 ofert od 17.99PLN
Porównaj ceny
Słownik polsko-angielski, angielsko-polski. Premium brak Langenscheidt
15 ofert od 74.62PLN
Porównaj ceny