Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 19.
Książkę Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji można najtaniej kupić w sklepie internetowym matras.pl za jedyne 19.50zł.
Średnia cena książki Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji wynosi 26.09zł.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
matras.pl od 19.50PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 19.50 zł

Cena: 19.50
Sklep: matras.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 19.50 zł w księgarni matras.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki/Promocje
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Michalina Broda – absolwentka historii i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku podjęła studia doktoranckie z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Obecnie jej zainteresowania oscylują wokół komunikacji na pograniczu polsko- i litewsko-krzyżackim w późnym średniowieczu. Michalina Broda jest stypendystką Fundacji Lanckorońskich oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, uzyskała też grant Narodowego Centrum Nauki.
Z recenzji wydawniczych:

„Temat nie był dotąd badany w polskiej literaturze przedmiotu (...) zasługiwał więc na nowe ujęcie i autorce należy się uznanie za jego podjęcie. Nie było to łatwe – rzecz wymagała przede wszystkim dogłębnej, szerokiej kwerendy w źródłach: drukowanych i – głównie – rękopiśmiennych, pisanych po łacinie i w starej niemczyźnie. Ta kwerenda, którą trzeba ocenić bardzo wysoko, jest głównym osiągnięciem autorki, która wykazała się w wysokim stopniu nieczęstymi wśród mediewistów umiejętnościami (...). Praca stanowi pierwsze w nauce, nie tylko polskiej, najbardziej wyczerpujące zestawienie osób zajmujących się lecznictwem w późnośredniowiecznych Prusach krzyżackich. To skutek podniesionej już znakomitej kwerendy w niełatwych do wykorzystywania źródłach (...).”
Prof. Antoni Gąsiorowski

„Wielką zasługą Badaczki jest sięgnięcie do źródeł archiwalnych, w tym też przechowywanych w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie-Dahlem. Pozwoliło to wydobyć na światło dzienne wiele nowych faktów źródłowych, rzucić też niekiedy przy okazji, na stosunki polsko-krzyżackie, gdyż w korespondencji wielkich mistrzów i ich urzędników z królem polskim i wielkim księciem litewskim oraz ich podwładnymi często omawiano sprawy, dotyczące wizyt lekarskich.”

Prof. Tomasz Jasiński

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
matras.pl od 19.50PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 19.50 zł

Cena: 19.50
Sklep: matras.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 19.50 zł w księgarni matras.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki/Rozrywka, hobby/Kino, teatr, film
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Michalina Broda – absolwentka historii i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku podjęła studia doktoranckie z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Obecnie jej zainteresowania oscylują wokół komunikacji na pograniczu polsko- i litewsko-krzyżackim w późnym średniowieczu. Michalina Broda jest stypendystką Fundacji Lanckorońskich oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, uzyskała też grant Narodowego Centrum Nauki.
Z recenzji wydawniczych:

„Temat nie był dotąd badany w polskiej literaturze przedmiotu (...) zasługiwał więc na nowe ujęcie i autorce należy się uznanie za jego podjęcie. Nie było to łatwe – rzecz wymagała przede wszystkim dogłębnej, szerokiej kwerendy w źródłach: drukowanych i – głównie – rękopiśmiennych, pisanych po łacinie i w starej niemczyźnie. Ta kwerenda, którą trzeba ocenić bardzo wysoko, jest głównym osiągnięciem autorki, która wykazała się w wysokim stopniu nieczęstymi wśród mediewistów umiejętnościami (...). Praca stanowi pierwsze w nauce, nie tylko polskiej, najbardziej wyczerpujące zestawienie osób zajmujących się lecznictwem w późnośredniowiecznych Prusach krzyżackich. To skutek podniesionej już znakomitej kwerendy w niełatwych do wykorzystywania źródłach (...).”
Prof. Antoni Gąsiorowski

„Wielką zasługą Badaczki jest sięgnięcie do źródeł archiwalnych, w tym też przechowywanych w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie-Dahlem. Pozwoliło to wydobyć na światło dzienne wiele nowych faktów źródłowych, rzucić też niekiedy przy okazji, na stosunki polsko-krzyżackie, gdyż w korespondencji wielkich mistrzów i ich urzędników z królem polskim i wielkim księciem litewskim oraz ich podwładnymi często omawiano sprawy, dotyczące wizyt lekarskich.”

Prof. Tomasz Jasiński

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
matras.pl od 19.50PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 19.50 zł

Cena: 19.50
Sklep: matras.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 19.50 zł w księgarni matras.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki/Tania książka
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Michalina Broda – absolwentka historii i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku podjęła studia doktoranckie z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Obecnie jej zainteresowania oscylują wokół komunikacji na pograniczu polsko- i litewsko-krzyżackim w późnym średniowieczu. Michalina Broda jest stypendystką Fundacji Lanckorońskich oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, uzyskała też grant Narodowego Centrum Nauki.
Z recenzji wydawniczych:

„Temat nie był dotąd badany w polskiej literaturze przedmiotu (...) zasługiwał więc na nowe ujęcie i autorce należy się uznanie za jego podjęcie. Nie było to łatwe – rzecz wymagała przede wszystkim dogłębnej, szerokiej kwerendy w źródłach: drukowanych i – głównie – rękopiśmiennych, pisanych po łacinie i w starej niemczyźnie. Ta kwerenda, którą trzeba ocenić bardzo wysoko, jest głównym osiągnięciem autorki, która wykazała się w wysokim stopniu nieczęstymi wśród mediewistów umiejętnościami (...). Praca stanowi pierwsze w nauce, nie tylko polskiej, najbardziej wyczerpujące zestawienie osób zajmujących się lecznictwem w późnośredniowiecznych Prusach krzyżackich. To skutek podniesionej już znakomitej kwerendy w niełatwych do wykorzystywania źródłach (...).”
Prof. Antoni Gąsiorowski

„Wielką zasługą Badaczki jest sięgnięcie do źródeł archiwalnych, w tym też przechowywanych w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie-Dahlem. Pozwoliło to wydobyć na światło dzienne wiele nowych faktów źródłowych, rzucić też niekiedy przy okazji, na stosunki polsko-krzyżackie, gdyż w korespondencji wielkich mistrzów i ich urzędników z królem polskim i wielkim księciem litewskim oraz ich podwładnymi często omawiano sprawy, dotyczące wizyt lekarskich.”

Prof. Tomasz Jasiński

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - dostawa od 3,49 PLN Podsiadło Magdalena Universitas
mestro.pl od 22.86PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - dostawa od 3,49 PLN - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - dostawa od 3,49 PLN za 22.86 zł

Cena: 22.86
Sklep: mestro.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - dostawa od 3,49 PLN za 22.86 zł w księgarni mestro.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Sztuka/Architektura
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: b/d

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. Outlet Magdalena Podsiadło Universitas
ravelo.pl od 22.95PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. Outlet - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. Outlet za 22.95 zł

Cena: 22.95
Sklep: ravelo.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. Outlet za 22.95 zł w księgarni ravelo.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów „ja” autorskiego, czyli „ja” empirycznego, porte-parole oraz „ja” sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów – odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad... Podsiadło Magdalena brak danych
madbooks.pl od 23.99PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad... - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad... za 23.99 zł

Cena: 23.99
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad... za 23.99 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: 2013

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status `ja` autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów `ja` autorskiego, czyli `ja` empirycznego, porte-parole oraz `ja` sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów - odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło Magdalena Podsiadło Universitas
inbook.pl od 24.22PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło za 24.22 zł

Cena: 24.22
Sklep: inbook.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło za 24.22 zł w księgarni inbook.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki / Komiks, kultura i sztuka / Kino, teatr, film
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: b/d

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status `ja` autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów `ja` autorskiego, czyli `ja` empirycznego, porte-parole oraz `ja` sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów - odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Podsiadło Magdalena Universitas
profit24.pl od 24.92PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 24.92 zł

Cena: 24.92
Sklep: profit24.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 24.92 zł w księgarni profit24.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Sztuka/Architektura
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: b/d

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
bonito.pl od 25.35PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 25.35 zł

Cena: 25.35
Sklep: bonito.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 25.35 zł w księgarni bonito.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Kino, teatr, sztuka
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2013

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów „ja” autorskiego, czyli „ja” empirycznego, porte-parole oraz „ja” sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów – odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Podsiadło Magdalena Universitas
nieprzeczytane.pl od 25.95PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 25.95 zł

Cena: 25.95
Sklep: nieprzeczytane.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 25.95 zł w księgarni nieprzeczytane.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Sztuka/Architektura
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: b/d

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
lideria.pl od 26.52PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 26.52 zł

Cena: 26.52
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 26.52 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki / Nauki humanistyczne / Kulturoznawstwo, historia sztuki
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów „ja” autorskiego, czyli „ja” empirycznego, porte-parole oraz „ja” sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów – odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad... Podsiadło Magdalena Universitas
dadada.pl od 26.72PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad... - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad... za 26.72 zł

Cena: 26.72
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad... za 26.72 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Film, teatr, telewizja
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status `ja` autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów `ja` autorskiego, czyli `ja` empirycznego, porte-parole oraz `ja` sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów - odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad... Podsiadło Magdalena Universitas
pantomasz.pl od 26.73PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad... - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad... za 26.73 zł

Cena: 26.73
Sklep: pantomasz.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad... za 26.73 zł w księgarni pantomasz.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Sztuka
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status `ja` autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów `ja` autorskiego, czyli `ja` empirycznego, porte-parole oraz `ja` sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów - odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
aros.pl od 27.30PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 27.30 zł

Cena: 27.30
Sklep: aros.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 27.30 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Kino, teatr, sztuka
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2013

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy aut

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
taniaksiazka.pl od 29.25PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 29.25 zł

Cena: 29.25
Sklep: taniaksiazka.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 29.25 zł w księgarni taniaksiazka.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki tematyczne, czasopisma / Kultura i sztuka / Film i kino, aktorzy
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2013

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Podsiadło Magdalena UNIVERSITAS
dobre-ksiazki.com.pl od 30.40PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 30.40 zł

Cena: 30.40
Sklep: dobre-ksiazki.com.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 30.40 zł w księgarni dobre-ksiazki.com.pl
Wydawca: UNIVERSITAS
Kategoria: Książki
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: 2017

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status ?ja? autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą nat...

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Podsiadło Magdalena Universitas
selkar.pl od 31.97PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Podsiadło Magdalena

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 31.97 zł

Cena: 31.97
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 31.97 zł w księgarni selkar.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki/Literatura naukowa i popularnonaukowa/Wydawnictwa naukowe
ISBN: 9788324222278
Waga: 0.3900 kg
Rok wydania: 2013

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status ?ja? autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów ?ja? autorskiego, czyli ?ja? empirycznego, porte-parole oraz ?ja? sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów ? odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Magdalena Podsiadło Universitas
gandalf.com.pl od 33.06PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło za 33.06 zł

Cena: 33.06
Sklep: gandalf.com.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło za 33.06 zł w księgarni gandalf.com.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki, inne
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Darmowa wysyłka.

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji Magdalena Podsiadło Universitas
ravelo.pl od 35.10PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji - Magdalena Podsiadło

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 35.10 zł

Cena: 35.10
Sklep: ravelo.pl
Kup teraz Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji za 35.10 zł w księgarni ravelo.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne
ISBN: 9788324222278
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego. Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów „ja” autorskiego, czyli „ja” empirycznego, porte-parole oraz „ja” sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów – odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Podobne książki

Lipsk 1813 Jadwiga Nadzieja Bellona
9 ofert od 19.04PLN
Porównaj ceny
100 lat mody Cally Blackman Arkady
16 ofert od 60.52PLN
Porównaj ceny
U źródeł pamięci brak Wydawnictwo Naukowe UMK
10 ofert od 37.80PLN
Porównaj ceny
Pomiar procesów migracji wartości na polskim rynku kapitałowym Dariusz Siudak C.H. Beck
11 ofert od 53.10PLN
Porównaj ceny
Model interakcji postępowania przygotowawczego i postępowania głównego w procesie karnym Jarosław Zagrodnik C.H. Beck
5 ofert od 116.10PLN
Porównaj ceny
System Prawa Procesowego Cywilnego t.3 Środki zaskarżenia brak LexisNexis
17 ofert od 412.20PLN
Porównaj ceny
Problemski hotel Dimitri Verhulst Claroscuro
15 ofert od 23.20PLN
Porównaj ceny
Zwykłe rzeczy Marzena Broda nisza
6 ofert od 11.56PLN
Porównaj ceny
Ptasie ulice Piotr Paziński nisza
17 ofert od 23.12PLN
Porównaj ceny
Romans z Turcją Joy. E Stocke, Angie Brenner Lambook
9 ofert od 24.41PLN
Porównaj ceny
Papież z dalekiego kraju Thomas Craughwell Esprit
12 ofert od 15.57PLN
Porównaj ceny
Kłopotliwe zachowania dzieci Justyna Korzeniewska RM
20 ofert od 13.53PLN
Porównaj ceny
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Geneza, rozwój, funkcjonowanie Andrzej Ciupiński Difin
15 ofert od 67.50PLN
Porównaj ceny
Jestem Grimalkin Joseph Delaney Jaguar
2 ofert od 22.37PLN
Porównaj ceny
Golden Retriver Heike E. Wagner RM
12 ofert od 13.53PLN
Porównaj ceny
Labrador Heike E. Wagner RM
5 ofert od 13.53PLN
Porównaj ceny
Nie potrafię przestać palić Otmar Carewicz, Daniel Boris Carewicz RM
12 ofert od 13.53PLN
Porównaj ceny
Korona śniegu i krwi. Audiobook Elżbieta Cherezińska Zysk i S-ka
4 ofert od 33.93PLN
Porównaj ceny
Borussia Dortmund brak Buchmann
5 ofert od 13.53PLN
Porównaj ceny
Mała dekoratorka Miasto brak Zielona Sowa
18 ofert od 11.55PLN
Porównaj ceny
Modelki 1 brak Zielona Sowa
6 ofert od 11.55PLN
Porównaj ceny
Modelki 4 brak Zielona Sowa
3 ofert od 11.55PLN
Porównaj ceny
Ale kino Maciej Frączyk Zielona Sowa
5 ofert od 20.33PLN
Porównaj ceny
Żyjątka naprawdę malutkie Wiktor Oczlikowski Lettra-Graphic
15 ofert od 5.20PLN
Porównaj ceny
Lekka stopa Anna Bieganek Lettra-Graphic
15 ofert od 5.20PLN
Porównaj ceny