Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 21.
Książkę Język łaciński dla prawników można najtaniej kupić w sklepie internetowym madbooks.pl za jedyne 29.69zł.
Średnia cena książki Język łaciński dla prawników wynosi 33.93zł.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan brak danych
madbooks.pl od 29.69PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 29.69 zł

Cena: 29.69
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 29.69 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Do nauki języków
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4500 kg
Rok wydania: 2007

Podręcznik uniwersytecki, od dawna używany i sprawdzony na wydziałach prawa. Równomierne rozłożenie materiału gramatycznego i słownikowego oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Każdy rozdział podręcznika zaczyna się od części wprowadzającej. Zawiera ona objaśnienie nowych form gramatycznych, stanowiących główny problem danego rozdziału. Część wprowadzająca stanowi przygotowanie do czytania i tłumaczenia tekstu łacińskiego zawartego w tym rozdziale. Centralną częścią każdego rozdziału jest tekst łaciński. W tekście podano przykłady zastosowania w zdaniu nowych form gramatycznych, które zostały objaśnione w części wprowadzającej. Pod tekstem łacińskim podany jest słownik, obejmujący wszystkie nowe słowa występujące w danym tekście, w kolejności ich pojawiania się. W Uwagach i objaśnieniach, znajdujących się pod tekstem, zostały wyjaśnione wszystkie problemy gramatyczne, zwłaszcza składniowe, które wynikają z tekstu. Sentencje łacińskie, przeważnie paremie prawnicze, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, stanowią materiał uzupełniający do ćwiczeń w tłumaczeniu tekstów łacińskich. Zamieszczone pod sentencjami objaśnienia informują o sensie prawniczym poszczególnych zdań, często poprzestając na samym tylko przytoczeniu fragmentów aktualnie obowiązujących ustaw, w których te same lub podobne idee prawne dochodzą do głosu. Alfabetyczny wykaz ważniejszych problemów oraz słownik zostały podane na końcu podręcznika. Książka recenzowana pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan brak danych
madbooks.pl od 29.69PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 29.69 zł

Cena: 29.69
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 29.69 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Akademickie
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: 2009

Podręcznik uniwersytecki, używany i spawdzony na wydziałach prawa. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
profit24.pl od 29.87PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 29.87 zł

Cena: 29.87
Sklep: profit24.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 29.87 zł w księgarni profit24.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania/Podręczniki akademickie. Skrypty
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: b/d

Język łaciński dla prawników Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe PWN
bonito.pl od 30.80PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 30.80 zł

Cena: 30.80
Sklep: bonito.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 30.80 zł w księgarni bonito.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Prawo
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: 1999

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan brak danych
madbooks.pl od 31.11PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 31.11 zł

Cena: 31.11
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 31.11 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Do nauki języków
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4500 kg
Rok wydania: 2006

Podręcznik uniwersytecki, od dawna używany i sprawdzony na wydziałach prawa. Równomierne rozłożenie materiału gramatycznego i słownikowego oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Każdy rozdział podręcznika zaczyna się od części wprowadzającej. Zawiera ona objaśnienie nowych form gramatycznych, stanowiących główny problem danego rozdziału. Część wprowadzająca stanowi przygotowanie do czytania i tłumaczenia tekstu łacińskiego zawartego w tym rozdziale. Centralną częścią każdego rozdziału jest tekst łaciński. W tekście podano przykłady zastosowania w zdaniu nowych form gramatycznych, które zostały objaśnione w części wprowadzającej. Pod tekstem łacińskim podany jest słownik, obejmujący wszystkie nowe słowa występujące w danym tekście, w kolejności ich pojawiania się. W Uwagach i objaśnieniach, znajdujących się pod tekstem, zostały wyjaśnione wszystkie problemy gramatyczne, zwłaszcza składniowe, które wynikają z tekstu. Sentencje łacińskie, przeważnie paremie prawnicze, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, stanowią materiał uzupełniający do ćwiczeń w tłumaczeniu tekstów łacińskich. Zamieszczone pod sentencjami objaśnienia informują o sensie prawniczym poszczególnych zdań, często poprzestając na samym tylko przytoczeniu fragmentów aktualnie obowiązujących ustaw, w których te same lub podobne idee prawne dochodzą do głosu. Alfabetyczny wykaz ważniejszych problemów oraz słownik zostały podane na końcu podręcznika. Książka recenzowana pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Jan Rezler PWN
lideria.pl od 31.12PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 31.12 zł

Cena: 31.12
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 31.12 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: PWN
Kategoria: Książki / Nauka języków obcych / Pozostałe języki obce - podręczniki
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomier ne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej . Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie praw nicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Ow idiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Wło szech.

Język łaciński dla prawników Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe PWN
matras.pl od 31.92PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 31.92 zł

Cena: 31.92
Sklep: matras.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 31.92 zł w księgarni matras.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Książki/Promocje
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Język łaciński dla prawników.

Podręcznik uniwersytecki, od dawna używany i sprawdzony na wydziałach prawa. Równomierne rozłożenie materiału gramatycznego i słownikowego oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty w nauce samodzielnej.

Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze.

Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona.

Każdy rozdział podręcznika zaczyna się od części wprowadzającej. Zawiera ona objaśnienie nowych form gramatycznych, stanowiących główny problem danego rozdziału. Część wprowadzająca stanowi przygotowanie do czytania i tłumaczenia tekstu łacińskiego zawartego w tym rozdziale. Centralną częścią każdego rozdziału jest tekst łaciński. W tekście podano przykłady zastosowania w zdaniu nowych form gramatycznych, które zostały objaśnione w części wprowadzającej. Pod tekstem łacińskim podany jest słownik, obejmujący wszystkie nowe słowa występujące w danym tekście, w kolejności ich pojawiania się. W Uwagach i objaśnieniach, znajdujących się pod tekstem, zostały wyjaśnione wszystkie problemy gramatyczne, zwłaszcza składniowe, które wynikają z tekstu. Sentencje łacińskie, przeważnie paremie prawnicze, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, stanowią materiał uzupełniający do ćwiczeń w tłumaczeniu tekstów łacińskich. Zamieszczone pod sentencjami objaśnienia informują o sensie prawniczym poszczególnych zdań, często poprzestając na samym tylko przytoczeniu fragmentów aktualnie obowiązujących ustaw, w których te same lub podobne idee prawne dochodzą do głosu. Alfabetyczny wykaz ważniejszych problemów oraz słownik zostały podane na końcu podręcznika.

Książka recenzowana pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe PWN
matras.pl od 31.92PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 31.92 zł

Cena: 31.92
Sklep: matras.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 31.92 zł w księgarni matras.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Książki/Języki obce/Języki obce inne
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Język łaciński dla prawników.

Podręcznik uniwersytecki, od dawna używany i sprawdzony na wydziałach prawa. Równomierne rozłożenie materiału gramatycznego i słownikowego oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty w nauce samodzielnej.

Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze.

Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona.

Każdy rozdział podręcznika zaczyna się od części wprowadzającej. Zawiera ona objaśnienie nowych form gramatycznych, stanowiących główny problem danego rozdziału. Część wprowadzająca stanowi przygotowanie do czytania i tłumaczenia tekstu łacińskiego zawartego w tym rozdziale. Centralną częścią każdego rozdziału jest tekst łaciński. W tekście podano przykłady zastosowania w zdaniu nowych form gramatycznych, które zostały objaśnione w części wprowadzającej. Pod tekstem łacińskim podany jest słownik, obejmujący wszystkie nowe słowa występujące w danym tekście, w kolejności ich pojawiania się. W Uwagach i objaśnieniach, znajdujących się pod tekstem, zostały wyjaśnione wszystkie problemy gramatyczne, zwłaszcza składniowe, które wynikają z tekstu. Sentencje łacińskie, przeważnie paremie prawnicze, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, stanowią materiał uzupełniający do ćwiczeń w tłumaczeniu tekstów łacińskich. Zamieszczone pod sentencjami objaśnienia informują o sensie prawniczym poszczególnych zdań, często poprzestając na samym tylko przytoczeniu fragmentów aktualnie obowiązujących ustaw, w których te same lub podobne idee prawne dochodzą do głosu. Alfabetyczny wykaz ważniejszych problemów oraz słownik zostały podane na końcu podręcznika.

Książka recenzowana pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników - Jan Rezler Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe PWN
inbook.pl od 31.99PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników - Jan Rezler za 31.99 zł

Cena: 31.99
Sklep: inbook.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników - Jan Rezler za 31.99 zł w księgarni inbook.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Książki / Języki obce / Nauka języków
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: b/d

Podręcznik uniwersytecki, używany i spawdzony na wydziałach prawa. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami.

Język łaciński dla prawników Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe PWN
aros.pl od 32.12PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 32.12 zł

Cena: 32.12
Sklep: aros.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 32.12 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Prawo
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: 1999

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące obj

Język łaciński dla prawników Rezler Jan brak danych
madbooks.pl od 32.29PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 32.29 zł

Cena: 32.29
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 32.29 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Do nauki języków
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: 2011

Podręcznik uniwersytecki, od dawna używany i sprawdzony na wydziałach prawa. Równomierne rozłożenie materiału gramatycznego i słownikowego oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty w nauce samodzielnej.Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze.Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona.Każdy rozdział podręcznika zaczyna się od części wprowadzającej. Zawiera ona objaśnienie nowych form gramatycznych, stanowiących główny problem danego rozdziału. Część wprowadzająca stanowi przygotowanie do czytania i tłumaczenia tekstu łacińskiego zawartego w tym rozdziale. Centralną częścią każdego rozdziału jest tekst łaciński. W tekście podano przykłady zastosowania w zdaniu nowych form gramatycznych, które zostały objaśnione w części wprowadzającej. Pod tekstem łacińskim podany jest słownik, obejmujący wszystkie nowe słowa występujące w danym tekście, w kolejności ich pojawiania się. W Uwagach i objaśnieniach, znajdujących się pod tekstem, zostały wyjaśnione wszystkie problemy gramatyczne, zwłaszcza składniowe, które wynikają z tekstu. Sentencje łacińskie, przeważnie paremie prawnicze, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, stanowią materiał uzupełniający do ćwiczeń w tłumaczeniu tekstów łacińskich. Zamieszczone pod sentencjami objaśnienia informują o sensie prawniczym poszczególnych zdań, często poprzestając na samym tylko przytoczeniu fragmentów aktualnie obowiązujących ustaw, w których te same lub podobne idee prawne dochodzą do głosu. Alfabetyczny wykaz ważniejszych problemów oraz słownik zostały podane na końcu podręcznika.Książka recenzowana pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników - dostawa od 3,49 PLN Rezler Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
mestro.pl od 33.15PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - dostawa od 3,49 PLN - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników - dostawa od 3,49 PLN za 33.15 zł

Cena: 33.15
Sklep: mestro.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników - dostawa od 3,49 PLN za 33.15 zł w księgarni mestro.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania/Podręczniki akademickie. Skrypty
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: b/d

Język łaciński dla prawników Rezler Jan brak danych
madbooks.pl od 33.24PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 33.24 zł

Cena: 33.24
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 33.24 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Podręczniki/Akademickie
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: 2017

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 Rezler Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
nieprzeczytane.pl od 34.16PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 za 34.16 zł

Cena: 34.16
Sklep: nieprzeczytane.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników - dostępny od ręki, wysyłka od 2,99 za 34.16 zł w księgarni nieprzeczytane.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania/Podręczniki akademickie. Skrypty
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: b/d

Język łaciński dla prawników Jan Rezler PWN
ravelo.pl od 34.71PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 34.71 zł

Cena: 34.71
Sklep: ravelo.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 34.71 zł w księgarni ravelo.pl
Wydawca: PWN
Kategoria: Podręczniki / Szkoły wyższe
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan PWN
pantomasz.pl od 35.64PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 35.64 zł

Cena: 35.64
Sklep: pantomasz.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 35.64 zł w księgarni pantomasz.pl
Wydawca: PWN
Kategoria: Pozostałe
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan PWN
dadada.pl od 35.64PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 35.64 zł

Cena: 35.64
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 35.64 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: PWN
Kategoria: Nauka języków obcych
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Podręcznik uniwersytecki, od dawna używany i sprawdzony na wydziałach prawa. Równomierne rozłożenie materiału gramatycznego i słownikowego oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnieniami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Każdy rozdział podręcznika zaczyna się od części wprowadzającej. Zawiera ona objaśnienie nowych form gramatycznych, stanowiących główny problem danego rozdziału. Część wprowadzająca stanowi przygotowanie do czytania i tłumaczenia tekstu łacińskiego zawartego w tym rozdziale. Centralną częścią każdego rozdziału jest tekst łaciński. W tekście podano przykłady zastosowania w zdaniu nowych form gramatycznych, które zostały objaśnione w części wprowadzającej. Pod tekstem łacińskim podany jest słownik, obejmujący wszystkie nowe słowa występujące w danym tekście, w kolejności ich pojawiania się. W Uwagach i objaśnieniach, znajdujących się pod tekstem, zostały wyjaśnione wszystkie problemy gramatyczne, zwłaszcza składniowe, które wynikają z tekstu. Sentencje łacińskie, przeważnie paremie prawnicze, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, stanowią materiał uzupełniający do ćwiczeń w tłumaczeniu tekstów łacińskich. Zamieszczone pod sentencjami objaśnienia informują o sensie prawniczym poszczególnych zdań, często poprzestając na samym tylko przytoczeniu fragmentów aktualnie obowiązujących ustaw, w których te same lub podobne idee prawne dochodzą do głosu. Alfabetyczny wykaz ważniejszych problemów oraz słownik zostały podane na końcu podręcznika. Książka recenzowana pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan PWN
dadada.pl od 35.64PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 35.64 zł

Cena: 35.64
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 35.64 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: PWN
Kategoria: Nauka języków obcych
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Język łaciński dla prawników Rezler Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
dobre-ksiazki.com.pl od 41.28PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 41.28 zł

Cena: 41.28
Sklep: dobre-ksiazki.com.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 41.28 zł w księgarni dobre-ksiazki.com.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Książki/Informatyka
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4350 kg
Rok wydania: 2017

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten...

Język łaciński dla prawników Jan Rezler Wydawnictwo Naukowe Pwn
taniaksiazka.pl od 42.17PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Jan Rezler

Język łaciński dla prawników za 42.17 zł

Cena: 42.17
Sklep: taniaksiazka.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 42.17 zł w księgarni taniaksiazka.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Pwn
Kategoria: Podręczniki / Do nauki języków / Pozostałe języki
ISBN: 9788301049744
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2017

Język łaciński dla prawników Rezler Jan Wydawnictwo Naukowe PWN
selkar.pl od 44.47PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Język łaciński dla prawników - Rezler Jan

Język łaciński dla prawników za 44.47 zł

Cena: 44.47
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Język łaciński dla prawników za 44.47 zł w księgarni selkar.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kategoria: Podręczniki/Podręczniki akademickie. Skrypty
ISBN: 9788301049744
Waga: 0.4400 kg
Rok wydania: 2000

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpujące objaśnienia powodują, że może on być użyty też w nauce samodzielnej. Ustępy łacińskie części pierwszej, zawierającej omówienie podstaw gramatyki łacińskiej, układają się w opowieść źródłową o życiu i dokonaniach Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, prawnika rzymskiego współczesnego Cyceronowi. Uzupełniają ten wątek rzymskie paremie prawnicze. Część druga jest antologią rzymskich tekstów prawniczych opatrzonych uwagami i objaśnienieami. Otwiera ją fragment poematu Owidiusza, a zamyka pochwała prawa cywilnego w wypowiedzi Cycerona. Podręcznik był recenzowany pozytywnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech.

Podobne książki

Problemy filozofii Russell Bertrand Wydawnictwo Naukowe PWN
12 ofert od 34.47PLN
Porównaj ceny
Komunikacja w terapii Knapp Herschel Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 46.85PLN
Porównaj ceny
Biotechnologia ścieków brak Wydawnictwo Naukowe PWN
12 ofert od 54.47PLN
Porównaj ceny
Anatomia zwierząt Tom 3 Kobryń Henryk, Kobryńczuk Franciszek Wydawnictwo Naukowe PWN
16 ofert od 69.47PLN
Porównaj ceny
Postępowanie karne Praca zbiorowa Wolters Kluwer
3 ofert od 41.47PLN
Porównaj ceny
Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów Opracowanie zbiorowe Wiedza i Praktyka
20 ofert od 79.00PLN
Porównaj ceny
Psychologia mas wobec faszyzmu - Wilhelm Reich Wilhelm Reich Aletheia
14 ofert od 33.28PLN
Porównaj ceny
Intelektualiści a socjalizm Hayek Friedrich August Prohibita
30 ofert od 8.97PLN
Porównaj ceny
Poezje zebrane. Tom 2. Napój cienisty. Dziejba leśna. Poezje rozproszone - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. Bolesław Leśmian PIW - Państwowy Instytut Wydawniczy
19 ofert od 19.90PLN
Porównaj ceny
Palinka. Prozy z Banatu - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. Matej Horava Książkowe Klimaty
3 ofert od 28.00PLN
Porównaj ceny
Pedagogika opiekuńcza brak Harmonia
12 ofert od 19.47PLN
Porównaj ceny
Diagnoza dysleksji Najważniejsze problemy brak Harmonia
12 ofert od 30.47PLN
Porównaj ceny
Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki w zależności od ich orientacji kr Bielicki Roman Harmonia
13 ofert od 7.97PLN
Porównaj ceny
Brydż dla żółtodziobów Medley H Anthony, Shaw Thomas C Rebis
14 ofert od 39.47PLN
Porównaj ceny
Kraków Ochrona zabytkowego miasta Gaczoł Andrzej WAM
12 ofert od 28.88PLN
Porównaj ceny
Wilczy Legion Przechrzta Adam Fabryka Słów
19 ofert od 36.99PLN
Porównaj ceny
Praca socjalna Kształcenie działanie konteksty + CD brak Impuls
15 ofert od 32.97PLN
Porównaj ceny
Antropologia kulturowa część 1 Gajda Janusz Impuls
4 ofert od 26.47PLN
Porównaj ceny
Kalejdoskop Szymonowicz Piotr Novae Res
16 ofert od 20.30PLN
Porównaj ceny
Cykl krzyżacki. Aksamitny dotyk nocy Dariusz Domagalski Rebis
4 ofert od 29.90PLN
Porównaj ceny
Sekretna kolacja - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo. Raphael Montes Filia
5 ofert od 29.90PLN
Porównaj ceny
Czy Wielki Wybuch był głośny ? 11 rozmów o historii i życiu codziennym Wszechświata Karolina Głowacka Prószyński Media
5 ofert od 36.00PLN
Porównaj ceny
Na ubitej ziemi - Jacek Bartyzel Jacek Bartyzel Fijorr Publishing
17 ofert od 26.05PLN
Porównaj ceny
Szkolenia BHP. Komentarz Adam Pisarczuk Bezpieczeństwo Pracy
5 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
Pięć razy jeden Grzegorz Noras Rozpisani.pl
5 ofert od 15.00PLN
Porównaj ceny
Faith and suffering Barbara Zielonka Rozpisani.pl
5 ofert od 29.90PLN
Porównaj ceny