Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 -

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 13.
Książkę Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 można najtaniej kupić w sklepie internetowym madbooks.pl za jedyne 11.39zł.
Średnia cena książki Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 wynosi 16.32zł.

Zarządzanie publiczne Hausner Jerzy brak danych
madbooks.pl od 11.39PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie publiczne - Hausner Jerzy

Zarządzanie publiczne za 11.39 zł

Cena: 11.39
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Zarządzanie publiczne za 11.39 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Beletrystyka/Inne
ISBN: 9771898352007
Waga: 0.2900 kg
Rok wydania: 2013

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań. Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.3 (5) / 2008

Zarządzanie publiczne 02/2007 brak brak danych
madbooks.pl od 11.39PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie publiczne 02/2007 - brak

Zarządzanie publiczne 02/2007 za 11.39 zł

Cena: 11.39
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Zarządzanie publiczne 02/2007 za 11.39 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Beletrystyka/Inne
ISBN: 9771898352007
Waga: 0.2500 kg
Rok wydania: 2007

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań. Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze. W numerze:Bob Jessop: Promowanie „dobrego zarządzania” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia [Promoting good governance, disguising failure: Reflections on policy paradigms and policy narratives in the field of governance], s. 5–26;Janina Filek: W poszukiwaniu dobrej administracji [In search of good administration], s. 27–38; Andrew Dunsire: Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie [Tipping the balance: autopoiesis and governance], s. 39–66; Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz: jakość rządzenia – Polska w międzynarodowej perspektywie porównawczej [Quality of governance – Poland in international comparative perspective], s. 67–80; Victor Pestoff: Demokratyczne rządzenie: współprodukcja, trzeci sektor i udział obywateli w świadczeniu usług społecznych [Democratic governance: Co-production, third sector and citizen participation in the provision of social services], s. 81–98; Stanisław Mazur: Biurokrata jako dylemat [Bureaucracy as a dilemma], s. 99–112; Marcin Zawicki: Trzy płaszczyzny ewaluacji – z praktyki polskiej administracji publicznej [Three planes of evaluation: On overview of Poland’s public administration practice], s. 113–126.

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
profit24.pl od 15.06PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 15.06 zł

Cena: 15.06
Sklep: profit24.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 15.06 zł w księgarni profit24.pl
Wydawca: SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Kategoria: Prawo/Administracja. Samorząd terytorialny
ISBN: 9771898352007
Waga: 0.1700 kg
Rok wydania: b/d

Zarządzanie Publiczne 2016/1 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
aros.pl od 15.75PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2016/1 - brak

Zarządzanie Publiczne 2016/1 za 15.75 zł

Cena: 15.75
Sklep: aros.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2016/1 za 15.75 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kategoria: Pozostałe
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2016

Dag Ingvar Jacobsen, Ann Sherin Skollevold: Presidentialisation on the executive arena at the local level?The case of Norway 1992?2012 Marek Ćwiklicki: Comparison of public value measurement framework

Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
aros.pl od 15.75PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie - brak

Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie za 15.75 zł

Cena: 15.75
Sklep: aros.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie za 15.75 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kategoria: Pozostałe
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2017

Zarządzanie Publiczne 1/2017 Koło Krakowskie Wartości - Normy - Dobra

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
aros.pl od 15.75PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 15.75 zł

Cena: 15.75
Sklep: aros.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 15.75 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kategoria: Pozostałe
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2017

W numerze [Contents] Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne ? rozważania o granicach [Public management ? Deliberations concerning boundaries], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s.

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - dostawa od 3,49 PLN brak SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
mestro.pl od 16.72PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - dostawa od 3,49 PLN - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - dostawa od 3,49 PLN za 16.72 zł

Cena: 16.72
Sklep: mestro.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - dostawa od 3,49 PLN za 16.72 zł w księgarni mestro.pl
Wydawca: SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Kategoria: Oferta wydawnicza
ISBN: 9771898352007
Waga: 0.1700 kg
Rok wydania: b/d

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
nieprzeczytane.pl od 17.16PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 17.16 zł

Cena: 17.16
Sklep: nieprzeczytane.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 17.16 zł w księgarni nieprzeczytane.pl
Wydawca: SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Kategoria: Prawo/Administracja. Samorząd terytorialny
ISBN: 9771898352007
Waga: 0.1700 kg
Rok wydania: b/d

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak Scholar
pantomasz.pl od 17.17PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 17.17 zł

Cena: 17.17
Sklep: pantomasz.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 17.17 zł w księgarni pantomasz.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Zarządzanie
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

W numerze [Contents] Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach [Public management – Deliberations concerning boundaries], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s. 7–16; Józef Szabłowski: Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora [Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.02, s. 17–32; Ewa Glińska: Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka [Stakeholders’ involvement in the process of city branding – Theory versus practice], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.03, s. 33–49; Beata Irma Buchelt, Joanna Anna Jończyk: Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych [The relationship between human resource management and organizational culture in public hospitals], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.04, s. 50–64; Wojciech Kowalik: Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury [Participatory management in public institutions – The case of communal cultural organizations], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.05, s. 65–79.

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak Scholar
dadada.pl od 17.22PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 17.22 zł

Cena: 17.22
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 17.22 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Zarządzanie
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

W numerze [Contents] Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach [Public management – Deliberations concerning boundaries], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s. 7–16; Józef Szabłowski: Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora [Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.02, s. 17–32; Ewa Glińska: Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka [Stakeholders’ involvement in the process of city branding – Theory versus practice], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.03, s. 33–49; Beata Irma Buchelt, Joanna Anna Jończyk: Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych [The relationship between human resource management and organizational culture in public hospitals], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.04, s. 50–64; Wojciech Kowalik: Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury [Participatory management in public institutions – The case of communal cultural organizations], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.05, s. 65–79.

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak Scholar
ravelo.pl od 18.90PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 18.90 zł

Cena: 18.90
Sklep: ravelo.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 18.90 zł w księgarni ravelo.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

W numerze [Contents] Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach [Public management – Deliberations concerning boundaries], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s. 7–16; Józef Szabłowski: Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora [Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.02, s. 17–32; Ewa Glińska: Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka [Stakeholders’ involvement in the process of city branding – Theory versus practice], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.03, s. 33–49; Beata Irma Buchelt, Joanna Anna Jończyk: Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych [The relationship between human resource management and organizational culture in public hospitals], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.04, s. 50–64; Wojciech Kowalik: Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury [Participatory management in public institutions – The case of communal cultural organizations], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.05, s. 65–79.

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak SCHOLAR
dobre-ksiazki.com.pl od 19.47PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 19.47 zł

Cena: 19.47
Sklep: dobre-ksiazki.com.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 19.47 zł w księgarni dobre-ksiazki.com.pl
Wydawca: SCHOLAR
Kategoria: Książki
ISBN: 9771898352007
Waga: 0.1740 kg
Rok wydania: 2017

W numerze [Contents] Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska: Zarządzanie publiczne ? rozważania o granicach [Public management ? Deliberations concerning boundaries], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.01, s. 7?16; Józef Szabłowski: Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora [Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector], doi 10.15678/ZP.2017.40.2.02, s. 17?32; Ewa Glińska: Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta ? teoria versus pra...

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 brak Scholar
selkar.pl od 20.47PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 - brak

Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 20.47 zł

Cena: 20.47
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Zarządzanie Publiczne 2 (40) 2017 za 20.47 zł w księgarni selkar.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: bez kategorii
ISBN: 9771898352007
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2017

Podobne książki

Formy i źródła poezji Aleksandra Galicza Osiewicz Bartosz Wydawnictwo Naukowe UAM
9 ofert od 29.87PLN
Porównaj ceny
Flagi świata Naklejam i koloruję Małecki Aleksander OLESIEJUK
13 ofert od 4.10PLN
Porównaj ceny
Granica sokoła Abramow-Newerly Jarosław HERACLON
9 ofert od 12.63PLN
Porównaj ceny
Boso ale w ostrogach Grzesiuk Stanisław HERACLON
9 ofert od 13.88PLN
Porównaj ceny
Figa Buyno-Arctowa Maria HERACLON
10 ofert od 12.08PLN
Porównaj ceny
Hrabina Cosel Kraszewski Józef Ignacy HERACLON
11 ofert od 12.61PLN
Porównaj ceny
Edward gierek przerwana dekada Rolicki Janusz HERACLON
6 ofert od 11.90PLN
Porównaj ceny
Hipokryzja Kruszewicz Andrzej G. Oikos
14 ofert od 41.97PLN
Porównaj ceny
Zabawy na 4 łapki Mocek-Kmieć Anna Harmonia
14 ofert od 75.97PLN
Porównaj ceny
Poradnik Gazety Prawnej 6/2016 brak INFOR
13 ofert od 35.37PLN
Porównaj ceny
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych Czerski Wojciech UMCS
14 ofert od 34.47PLN
Porównaj ceny
Uczeń z autyzmem Prokopiak Anna UMCS
14 ofert od 32.47PLN
Porównaj ceny
Owocna edukacja 1-3 Chcemy dobrze czytać i pisać Część 3 Bieleń Barbara, Trzeciak Grażyna Wydawnictwo Mac Edukacja
13 ofert od 9.56PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Karty pracy 1 Żaba-Żabińska Wiesława MAC Edukacja
12 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Karty pracy 2 Żaba-Żabińska Wiesława MAC Edukacja
12 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Karty pracy 3 Żaba-Żabińska Wiesława MAC Edukacja
12 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Karty pracy 4 Żaba-Żabińska Wiesława MAC Edukacja
12 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Książka Żaba-Żabińska Wiesława MAC Edukacja
12 ofert od 12.97PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Czytam, piszę, liczę Żaba-Żabińska Wiesława MAC Edukacja
12 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Kolorowy start z plusem Wyprawka plastyczna Teczka brak MAC Edukacja
12 ofert od 29.47PLN
Porównaj ceny
Kolorowanka Jak pies z owieczką Hala Alicja Karczmarska-Strzebońska Wydawnictwo Skrzat
16 ofert od 3.60PLN
Porównaj ceny
Czytam zRozumkiem Dorota Skwark Jedność
14 ofert od 9.00PLN
Porównaj ceny
Ślub Idealna Panna Młoda Joanna Ebsworth Edipresse Polska
12 ofert od 14.19PLN
Porównaj ceny
Serce człowieka Fromm Erich vis-a-vis Etiuda
18 ofert od 15.75PLN
Porównaj ceny
Elementarz matematyczny Iwona Wąsik Harmonia
13 ofert od 13.39PLN
Porównaj ceny