Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - zbiorowe Opracowanie

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 14.
Książkę Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 można najtaniej kupić w sklepie internetowym mestro.pl za jedyne 60.25zł.
Średnia cena książki Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 wynosi 69.78zł.

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - dostawa od 3,49 PLN zbiorowe Opracowanie SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
mestro.pl od 60.25PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - dostawa od 3,49 PLN - zbiorowe Opracowanie

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - dostawa od 3,49 PLN za 60.25 zł

Cena: 60.25
Sklep: mestro.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - dostawa od 3,49 PLN za 60.25 zł w księgarni mestro.pl
Wydawca: SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Kategoria: Oferta wydawnicza
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.8700 kg
Rok wydania: b/d

ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XXXVIII 2016 OPRACOWANIE ZBIOROWE Scholar
platon24.pl od 64.44PLN
KUP KSIĄŻKĘ
ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XXXVIII 2016 - OPRACOWANIE ZBIOROWE

ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XXXVIII 2016 za 64.44 zł

Cena: 64.44
Sklep: platon24.pl
Kup teraz ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XXXVIII 2016 za 64.44 zł w księgarni platon24.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Książki/Prawo
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2017

W numerze [Contenst]

Irena Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce [Preventing the Perpetration of Criminal Offences by Foreign Nationals Residing in Poland], doi 10.7420/AK2016A, s. 5–14;
Konrad Buczkowski: Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych [The Concept of Criminalizing Migration vs. the Provisions of the Anti-Terrorist Operations Act], doi 10.7420/AK2016B, s. 15–28;
Sebastian Wojciechowski: Zagrożenie terroryzmem w XXI wieku – analiza wybranych determinantów [Terrorist Threats in the Twenty-first Century: Selected Factors], doi 10.7420/AK2016C, s. 29–60;
Maria Rychlik, Paulina Wiktorska: Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce [Penal Policy Toward Foreign Nationals Residing in Poland], doi 10.7420/AK2016D, s. 61–92;
Magdalena Perkowska: Analiza systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości granicznej [Review of the Border Crime Prevention and Combating System], doi 10.7420/AK2016E, s. 93–112;
Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska: Dobre praktyki Francji i Rosji w zakresie zwalczania przestępczości granicznej oraz zorganizowanej z udziałem cudzoziemców [Good Practices in France and Russia in Combating Border Offences and Organized Crime Involving Foreign Nationals], doi 10.7420/AK2016F, s. 113–124;
Barbara Namysłowska-Gabrysiak: Analiza uwarunkowań i mechanizmów niezbędnych do zwiększenia skuteczności działań służb w realizacji zadań ustawowych w obszarze handlu ludźmi [Overview of the Conditions and Procedural Measures Deemed Necessary to Increase the Overall Effectiveness of the State Law Enforcement Bodies in Combating Human Trafficking], doi 10.7420/AK2016G, s. 125–140;
Elisa Ludwig: Risk Assessment and the Safe Return and Reintegration of Trafficked Persons, doi 10.7420/AK2016H, s. 141–160;
Katarzyna Laskowska: Stan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce [The Present body of Knowledge on Organized Crime Groups in Poland with Foreign Nationals as Members], doi 10.7420/AK2016I, s. 161–174;
Irena Rzeplińska: Cudzoziemcy – sprawcy przestępstwa przekupstwa na terenie Polski [Foreign Nationals as Perpetrators of Bribery Offences in Poland. Foreign Nationals Convicted of Bribery – Penalties and Punitive Measures], doi 10.7420/AK2016J, s. 175–190;
Monika Szulecka: Przejawy nielegalnej migracji w Polsce [Forms of Irregular Migration in Poland], doi 10.7420/AK2016K, s. 191–268;
Witold Klaus: Zawieranie małżeństw polsko-cudzoziemskich w celu obejścia przepisów legalizacyjnych [Marriages Between Polish and Foreign Nationals Entered into with a View to Circumventing the Law on the Legalization of Residence], doi 10.7420/AK2016L, s. 269–320;
Dagmara Woźniakowska-Fajst: cudzoziemcy jako sprawcy znęcania się i zgwałcenia w kontekście zjawiska przemocy „honorowej” [Foreign Nationals as Perpetrators of Physical Abuse and Rape in the Context of Honour Based Violence], doi 10.7420/AK2016M, s. 321–346;
Agnieszka Gutkowska: Konformizm i nonkonformizm w społeczeństwie rzeczywiście wielokulturowym – zagadnienia teoretyczne i empiryczne [Conformism and Non-conformism in a Truly Multicultural Society – Theoretical and Empirical Issues], doi 10.7420/AK2016N, s. 347–424;
Agnieszka Martynowicz: Uncertainty, complexity, anxiety – deportation and the prison in the case of Polish prisoners in Northern Ireland [Uncertainty, Complexity, Anxiety – Deportation and the Prison in the Case of Polish Prisoners in Northern Ireland], doi 10.7420/AK2016O, s. 425–440;
Mieczysława Zdanowicz: Zasady legalizacji pobytu cudzoziemców i struktura cudzoziemców w Polsce [The Principles of Legalization of Foreign Nationals’ Residence in Poland – a Structural Overview], doi 10.7420/AK2016P, s. 441–458;
Archives of Criminology. Contents and Summaries (tłum. Dominika Gajewska, Rafał Śmietana), s. 459–492;
????? ????????????. ?????????? ? ?????? (tłum. dr hab. Michał Głuszkowski), s. 493–529.


Archiwum kryminologii T XXVII - Praca zbiorowa Praca zbiorowa SCHOLAR
inbook.pl od 64.66PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii T XXVII - Praca zbiorowa - Praca zbiorowa

Archiwum kryminologii T XXVII - Praca zbiorowa za 64.66 zł

Cena: 64.66
Sklep: inbook.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii T XXVII - Praca zbiorowa za 64.66 zł w księgarni inbook.pl
Wydawca: SCHOLAR
Kategoria: Książki / Komiks, kultura i sztuka / Czasopisma
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.3300 kg
Rok wydania: b/d

Rudolf Hoess komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Pozytywna prewencja ogólna w nauce niemieckiej Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie agresja w szkole w świetle samoopisów uczniów

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak brak danych
madbooks.pl od 65.08PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 65.08 zł

Cena: 65.08
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 65.08 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe/Prawo i administracja
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.8700 kg
Rok wydania: 2016

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Archiwum kryminologii Tom XXXVII 2015 brak Wydawnictwo Naukowe Scholar
aros.pl od 67.13PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVII 2015 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVII 2015 za 67.13 zł

Cena: 67.13
Sklep: aros.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVII 2015 za 67.13 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kategoria: Czasopisma
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2016

1. Krzysztof Krajewski: Kontrolować czy nie, ale jeśli kontrolować, to w jaki sposób? Wyzwania związane ze zjawiskiem nowych substancji psychoaktywnych, doi: 10.7420/AK2015A, s. 5–50; 2.

Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe Scholar
aros.pl od 67.13PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 - praca zbiorowa

Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 za 67.13 zł

Cena: 67.13
Sklep: aros.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 za 67.13 zł w księgarni aros.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kategoria: Czasopisma
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2016

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 praca zbiorowa Wydawnictwo Naukowe Scholar
bonito.pl od 67.13PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 - praca zbiorowa

Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 za 67.13 zł

Cena: 67.13
Sklep: bonito.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii. Tom XXXVIII 2016 za 67.13 zł w księgarni bonito.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kategoria: Czasopisma
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2016

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 zbiorowe Opracowanie SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
profit24.pl od 67.34PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - zbiorowe Opracowanie

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 67.34 zł

Cena: 67.34
Sklep: profit24.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 67.34 zł w księgarni profit24.pl
Wydawca: SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Kategoria: Prawo/Pozostałe działy prawa
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.8700 kg
Rok wydania: b/d

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 zbiorowe Opracowanie SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
nieprzeczytane.pl od 67.68PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - zbiorowe Opracowanie

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 67.68 zł

Cena: 67.68
Sklep: nieprzeczytane.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 67.68 zł w księgarni nieprzeczytane.pl
Wydawca: SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe
Kategoria: Prawo/Pozostałe działy prawa
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.8700 kg
Rok wydania: b/d

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak Scholar
dadada.pl od 69.81PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 69.81 zł

Cena: 69.81
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 69.81 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Bezpieczeństwo publiczne
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak Scholar
pantomasz.pl od 69.81PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 69.81 zł

Cena: 69.81
Sklep: pantomasz.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 69.81 zł w księgarni pantomasz.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Bezpieczeństwo publiczne
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak SCHOLAR
dobre-ksiazki.com.pl od 79.50PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 79.50 zł

Cena: 79.50
Sklep: dobre-ksiazki.com.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 79.50 zł w księgarni dobre-ksiazki.com.pl
Wydawca: SCHOLAR
Kategoria: Książki
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.8700 kg
Rok wydania: 2017

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa....

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak Scholar
ravelo.pl od 80.55PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 80.55 zł

Cena: 80.55
Sklep: ravelo.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 80.55 zł w księgarni ravelo.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne
ISBN: 9770066689006
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 brak Scholar
selkar.pl od 86.47PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 - brak

Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 86.47 zł

Cena: 86.47
Sklep: selkar.pl
Kup teraz Archiwum kryminologii Tom XXXVIII 2016 za 86.47 zł w księgarni selkar.pl
Wydawca: Scholar
Kategoria: Książki/Czasopisma
ISBN: 9770066689006
Waga: 0.8700 kg
Rok wydania: 2016

To numer tematyczny, w którym zebrane zostały różnego rodzaju teksty dotyczące problematyki ze styku migracji, przestępczości i bezpieczeństwa.

Podobne książki

Activate! B1 class CD Barraclough Carolyn, Gaynor Suzanne Pearson
10 ofert od 40.47PLN
Porównaj ceny
Activate! B1 Teacher's book Walsh Clare Pearson
11 ofert od 65.47PLN
Porównaj ceny
The Children of the New Forest - Captain Marryat Captain Marryat Wordsworth
8 ofert od 10.06PLN
Porównaj ceny
Leśna polana - Katarzyna Michalak [KSIĄŻKA] Katarzyna Michalak brak danych
19 ofert od 28.99PLN
Porównaj ceny
Lokacje Star Wars (Gwiezdne Wojny) [KSIĄŻKA] Opracowanie zbiorowe brak danych
17 ofert od 82.99PLN
Porównaj ceny
Kod atrakcyjności jak poderwać dziewczynę Przybysz Wojciech POLIGRAF
17 ofert od 24.22PLN
Porównaj ceny
Ocalony Zaczek Włodzimierz Bernardinum
15 ofert od 14.23PLN
Porównaj ceny
Magiczne istoty - Simon Holland [KSIĄŻKA] Simon Holland brak danych
17 ofert od 34.38PLN
Porównaj ceny
Abc maturzysty geografia Barczyk Karol Adamantan
11 ofert od 17.52PLN
Porównaj ceny
Problematyka tekstu głosowo interpretowanego II brak Adam Marszałek
2 ofert od 39.97PLN
Porównaj ceny
Moc zaklinania poetyckim piórem czyli o motywach magicznych w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny Kozubowska Regina Adam Marszałek
4 ofert od 23.97PLN
Porównaj ceny
Wielki atlas świata zbiorowa Praca MARTEL
27 ofert od 50.22PLN
Porównaj ceny
Szkot i dama Small Bertrice BIS
15 ofert od 8.56PLN
Porównaj ceny
Edukacja wczesnoszkolna 1 Ćwiczenia Część 3 praca zbiorowa Operon
12 ofert od 19.25PLN
Porównaj ceny
Nasz Elementarz SP 1/4 ćw. OPERON praca zbiorowa Operon
12 ofert od 19.25PLN
Porównaj ceny
Lecz się jedzeniem. Diety do zadań specjalnych - Haylie Pomroy [KSIĄŻKA] Haylie Pomroy brak danych
17 ofert od 32.99PLN
Porównaj ceny
Edukacja wczesnoszkolna 2 Ćwiczenia Część 1A praca zbiorowa Operon
7 ofert od 12.53PLN
Porównaj ceny
Nasza Szkoła. Matematyka SP 2/1 ćw. OPERON praca zbiorowa Operon
7 ofert od 19.78PLN
Porównaj ceny
Zemsta robotów PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA Zielona Sowa
16 ofert od 11.37PLN
Porównaj ceny
Szpieg, który lubił szkolne obiady Pamela Butchart Pamela Butchart Zielona Sowa
17 ofert od 14.94PLN
Porównaj ceny
Pokonać grę PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA Zielona Sowa
16 ofert od 11.37PLN
Porównaj ceny
Misja wynalazcy PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA Zielona Sowa
15 ofert od 11.37PLN
Porównaj ceny
Liga mistrzów. Magia futbolu - Romek Pawlak [KSIĄŻKA] Romek Pawlak brak danych
18 ofert od 29.99PLN
Porównaj ceny
Megilat ester księga estery brak MTM FIRMA
16 ofert od 17.12PLN
Porównaj ceny
Kamyczkowa dziewczynka Bazyli Piątkowski|Katarzyna Zwolińska Sophisti
5 ofert od 19.20PLN
Porównaj ceny