Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA - PRACA ZBIOROWA

Podsumowanie ofert

Liczba ofert: 11.
Książkę Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA można najtaniej kupić w sklepie internetowym madbooks.pl za jedyne 23.99zł.
Średnia cena książki Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA wynosi 31.4zł.

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII brak brak danych
madbooks.pl od 23.99PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - brak

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII za 23.99 zł

Cena: 23.99
Sklep: madbooks.pl
Kup teraz Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII za 23.99 zł w księgarni madbooks.pl
Wydawca: brak danych
Kategoria: Beletrystyka/Inne
ISBN: 9770032380005
Waga: 0.6000 kg
Rok wydania: 2011

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego - zeszyt LXVII. Książka zawiera zbiór artykułów, recenzji i polemik o tematyce naukowej.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 - Praca zbiorowa Praca zbiorowa Universitas
inbook.pl od 26.15PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 - Praca zbiorowa - Praca zbiorowa

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 - Praca zbiorowa za 26.15 zł

Cena: 26.15
Sklep: inbook.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 - Praca zbiorowa za 26.15 zł w księgarni inbook.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki / Nauki humanistyczne / Filologia i językoznawstwo
ISBN: 9770032380005
Waga: 0.6000 kg
Rok wydania: b/d

Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym Kultura szlachecka a kultura chłopska w aspekcie językowym Grzeczność językowa jako składnik kompetencji kulturowej w teorii i praktyce nauczania języka polskiego jako obcego

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego brak Universitas
lideria.pl od 26.52PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego - brak

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego za 26.52 zł

Cena: 26.52
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego za 26.52 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki / Nauki humanistyczne / Filologia
ISBN: 9770032380005
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie

Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń

Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym

Kultura szlachecka a kultura chłopska w aspekcie językowym

Grzeczność językowa jako składnik kompetencji kulturowej w teorii i praktyce nauczania języka polskiego jako obcego

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 brak UNIVERSITAS
dobre-ksiazki.com.pl od 28.12PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 - brak

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 za 28.12 zł

Cena: 28.12
Sklep: dobre-ksiazki.com.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 za 28.12 zł w księgarni dobre-ksiazki.com.pl
Wydawca: UNIVERSITAS
Kategoria: Książki
ISBN: 9770032380005
Waga: 0.4600 kg
Rok wydania: 2017

SPIS RZECZY Wspomnienia S. Kaleta-Wojtasik (Kraków), Prof. Aleksander Szulc E. Smułkowa (Warszawa), Prof. Teresa Friedelówna M. Gajos (Łódź), Pęknięta struna? czyli wspomnienie o Jacku Florczaku Artykuły J. Florczak, Gramatyka macierzy. Konstrukcyjne spojrzenie na składnię i strukturę języka M. Grochowski (Kraków), Linearność z punktu widzenia gramatyki i leksykologii (w świetle badań nad jednostkami funkcyjnymi) A. Kiklewicz (Olsztyn), M. Korytkowska (Warszawa), Modelowanie płaszcz...

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - dostawa od 3,49 PLN zbiorowa Praca Universitas
mestro.pl od 29.05PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - dostawa od 3,49 PLN - zbiorowa Praca

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - dostawa od 3,49 PLN za 29.05 zł

Cena: 29.05
Sklep: mestro.pl
Kup teraz Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - dostawa od 3,49 PLN za 29.05 zł w księgarni mestro.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Nauki humanistyczne i społeczne/Językoznawstwo
ISBN: 9770032380005
Waga: 0.2700 kg
Rok wydania: b/d

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII zbiorowa Praca Universitas
profit24.pl od 32.25PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - zbiorowa Praca

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII za 32.25 zł

Cena: 32.25
Sklep: profit24.pl
Kup teraz Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII za 32.25 zł w księgarni profit24.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Nauki humanistyczne i społeczne/Językoznawstwo
ISBN: 9770032380005
Waga: 0.2700 kg
Rok wydania: b/d

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII zbiorowa Praca Universitas
nieprzeczytane.pl od 32.45PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII - zbiorowa Praca

Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII za 32.45 zł

Cena: 32.45
Sklep: nieprzeczytane.pl
Kup teraz Biuletyn PTJ. Zeszyt LXVII za 32.45 zł w księgarni nieprzeczytane.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Nauki humanistyczne i społeczne/Językoznawstwo
ISBN: 9770032380005
Waga: 0.2700 kg
Rok wydania: b/d

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA PRACA ZBIOROWA Universitas
gandalf.com.pl od 34.39PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA - PRACA ZBIOROWA

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA za 34.39 zł

Cena: 34.39
Sklep: gandalf.com.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PRACA ZBIOROWA za 34.39 zł w księgarni gandalf.com.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki, nauki humanistyczne
ISBN: 9770032380005
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Darmowa wysyłka.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt 71 Praca Zbiorowa Universitas
matras.pl od 34.46PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt 71 - Praca Zbiorowa

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt 71 za 34.46 zł

Cena: 34.46
Sklep: matras.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt 71 za 34.46 zł w księgarni matras.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: Książki/Język polski/Językoznawstwo
ISBN: 9770032380005
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

Wspomnienia Ireneusz Bobrowski: Profesor Marian Kucała (1927–2014) Artykuły Zagadnienia ogólne Dorota F i l a r: Język jako wielka narracja: teoria narracyjności w semantyce Aleksander K i k l e w i c z: W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów Violetta K o s e s k a-T o s z e w a: Forma językowa i jej znaczenie (niekoniecznie leksykalne) Tomasz K u r d y ł a: Najważniejsza funkcja „języka”? Uwagi o funkcji fatycznej i fatyczności języka Bogdan W a l c z a k: Autonomia językoznawstwa a integracja programowa uniwersyteckich studiów polonistycznych Budowa gramatyczna języka Kazimierz Andrzej S r o k a: Stałość i zmienność w języku na przykładzie gramatycznej kategorii określoności Leszek S z y m a ń s k i: An Empirical Analysis of the Semantic Field of the English Modal Auxiliary Verb May in 19th century. American English Exampled in the novel Moby Dick; or, the Whale by Herman Melville Słowotwórstwo Leksykologia i leksykografia Krystyna W a s z a k o w a: Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila Rafał Z a r ę b s k i: Synonimia słowotwórcza w świetle derywacji z udziałem afiksów obcych (perspektywa historycznojęzykowa) Mirosław B a ń k o, Milena H e b a l-J e z i e r s k a: Wariancja grafi czna w procesie adaptacji zapożyczeń Barbara B a t k o-T o k a r z: Tradycja Tesaurusa P.M. Rogeta w leksykografi i polskiej i europejskiej Witold M a ń c z a k: O przygotowywanym słowniku etymologicznym języka polskiego Piotr Ż m i g r o d z k i: Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku Historia języka Maciej E d e r, Magdalena K l a p p e r, Dorota K o ł o d z i e j: Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX Małgorzata H a ł a d e w i c z-G r z e l a k: Sonantic coeffi cient as a prominence factor in a phonic chord: a retrospective Alina K ę p i ń s k a, Izabela W i n i a r s k a-G ó r s k a: Ciągłość i zmiana w języku w świetle polskich szesnastowiecznych przekładów Ewangelii Anetta L u t o-K a m i ń s k a: Metody ustalania znaczeń leksemów w słownikach historycznych (na marginesie rozważań na temat badania słownictwa dawnego) Aleksandra Janowska: Między przestrzenią a czasem. Ewolucja temporalnych przyimków wtórnych w polszczyźnie Dialektologia Helena G r o c h o l a-S z c z e p a n e k: Nazwy określające płeć w mowie starszych i młodszych mieszkańców wsi Halina P e l c o w a: Między przeszłością a współczesnością – ciągłość i zmiana w badaniach dialektologicznych Jadwiga W a n i a k o w a: Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin? Tekstologia Agnieszka S z c z a u s: Od scholastycznej i do akademickiego ładu i szkolnej (uwagi o przeobrażeniach gatunków) Iwona Szwed: Analiza struktur illokucyjnych w polskim i niemieckim liście handlowym jako metoda badawcza kontrastywnej lingwistyki tekstu? SPRAWY ADMINISTRACYJNE Autorzy Lista recenzentów LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2014 Program LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie” Zalecenia edytorskie

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 brak Universitas
pantomasz.pl od 39.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 - brak

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 za 39.00 zł

Cena: 39.00
Sklep: pantomasz.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 za 39.00 zł w księgarni pantomasz.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: bez kategorii
ISBN: 9770032380005
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

SPIS RZECZY Wspomnienia S. Kaleta-Wojtasik (Kraków), Prof. Aleksander Szulc E. Smułkowa (Warszawa), Prof. Teresa Friedelówna M. Gajos (Łódź), Pęknięta struna… czyli wspomnienie o Jacku Florczaku Artykuły J. Florczak, Gramatyka macierzy. Konstrukcyjne spojrzenie na składnię i strukturę języka M. Grochowski (Kraków), Linearność z punktu widzenia gramatyki i leksykologii (w świetle badań nad jednostkami funkcyjnymi) A. Kiklewicz (Olsztyn), M. Korytkowska (Warszawa), Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich) Z. Topolińska (Skopie), Informacja zgramatykalizowana (Kryteria selekcji) K. Miechowicz-Mathiasen (Poznań), Kategorie leksykalne jako kontinuum cech morfosyntaktycznych: dyskusja na przykładzie leksemu sam M. Nowakowska (Kraków), Użycie czasowe i metawypowiedzeniowe wyrazu już T. Mika (Poznań), Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans L. Szelachowska-Winiarzowa (Kraków), Botaniczne hapaks legomenon królewskiego medyka Jana Stanki W. Mańczak (Kraków), Gramatyka a słownik M. Górska (Lublin), Od deontycznego czasownika do spójnika koncesywnego – gramatykalizacja łacińskich czasowników modalnych na przykładzie licet, quamvis i quamlibet L. Przymuszała (Opole), O koncepcji Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich B. Raszewska-Żurek (Kraków), Z historii wyrazów mierność, mierny i miernota L. Szymański (Zielona Góra), Obniżanie wulgarności wyrazów. Badania na materiale korpusowym A. Czyżyk-Cyzio (Rzeszów), Retoryka ironii i szyderstwa PO i PiS-u (na podstawie kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku) S. Karwowski (Bydgoszcz), Słownik-tezaurus rosyjskich nazw znaków drogowych Recenzje, polemiki, sprawozdania E. Bernárdez (Madryt), Jerzy Bartmiński, Aspects of Cognitive Ethnolinguistics I. Kraska-Szlenk (Warszawa), Nina Pawlak, Języki afrykańskie K. Waszakowa (Warszawa), Profesor Krystyna Kleszczowa SPRAWY ADMINISTRACYJNE LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2011 Program LXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Gramatyka i słownik – centrum języka i językoznawstwa”

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 brak Universitas
dadada.pl od 39.00PLN
KUP KSIĄŻKĘ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 - brak

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 za 39.00 zł

Cena: 39.00
Sklep: dadada.pl
Kup teraz Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Zeszyt 68 za 39.00 zł w księgarni dadada.pl
Wydawca: Universitas
Kategoria: bez kategorii
ISBN: 9770032380005
Waga: b/d kg
Rok wydania: b/d

SPIS RZECZY Wspomnienia S. Kaleta-Wojtasik (Kraków), Prof. Aleksander Szulc E. Smułkowa (Warszawa), Prof. Teresa Friedelówna M. Gajos (Łódź), Pęknięta struna… czyli wspomnienie o Jacku Florczaku Artykuły J. Florczak, Gramatyka macierzy. Konstrukcyjne spojrzenie na składnię i strukturę języka M. Grochowski (Kraków), Linearność z punktu widzenia gramatyki i leksykologii (w świetle badań nad jednostkami funkcyjnymi) A. Kiklewicz (Olsztyn), M. Korytkowska (Warszawa), Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich) Z. Topolińska (Skopie), Informacja zgramatykalizowana (Kryteria selekcji) K. Miechowicz-Mathiasen (Poznań), Kategorie leksykalne jako kontinuum cech morfosyntaktycznych: dyskusja na przykładzie leksemu sam M. Nowakowska (Kraków), Użycie czasowe i metawypowiedzeniowe wyrazu już T. Mika (Poznań), Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans L. Szelachowska-Winiarzowa (Kraków), Botaniczne hapaks legomenon królewskiego medyka Jana Stanki W. Mańczak (Kraków), Gramatyka a słownik M. Górska (Lublin), Od deontycznego czasownika do spójnika koncesywnego – gramatykalizacja łacińskich czasowników modalnych na przykładzie licet, quamvis i quamlibet L. Przymuszała (Opole), O koncepcji Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich B. Raszewska-Żurek (Kraków), Z historii wyrazów mierność, mierny i miernota L. Szymański (Zielona Góra), Obniżanie wulgarności wyrazów. Badania na materiale korpusowym A. Czyżyk-Cyzio (Rzeszów), Retoryka ironii i szyderstwa PO i PiS-u (na podstawie kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku) S. Karwowski (Bydgoszcz), Słownik-tezaurus rosyjskich nazw znaków drogowych Recenzje, polemiki, sprawozdania E. Bernárdez (Madryt), Jerzy Bartmiński, Aspects of Cognitive Ethnolinguistics I. Kraska-Szlenk (Warszawa), Nina Pawlak, Języki afrykańskie K. Waszakowa (Warszawa), Profesor Krystyna Kleszczowa SPRAWY ADMINISTRACYJNE LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w roku 2011 Program LXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Gramatyka i słownik – centrum języka i językoznawstwa”

Podobne książki

Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi - dostawa od 3,49 PLN Długosz Zbigniew Wydawnictwo Naukowe PWN
17 ofert od 32.54PLN
Porównaj ceny
Lalka i perła Olga Tokarczuk Wydawnictwo Literackie
6 ofert od 16.11PLN
Porównaj ceny
KRĄG WIATRU MŁODY SAMURAJ TOM 7 Bradford Chris brak danych
15 ofert od 19.71PLN
Porównaj ceny
ZOSIA Z ULICY KOCIEJ NA WIOSNĘ Tyszka Agnieszka brak danych
15 ofert od 14.96PLN
Porównaj ceny
PAMIĄTKI DETEKTYWA POZYTYWKI Kasdepke Grzegorz brak danych
18 ofert od 14.96PLN
Porównaj ceny
MARIA PODRÓŻ PO MIŁOŚĆ TOM 2 Ponińska Dorota brak danych
15 ofert od 21.38PLN
Porównaj ceny
STRAŻNIK ZAPOMNIANA KSIĘGA TOM 1 Hendel Paulina brak danych
18 ofert od 21.61PLN
Porównaj ceny
CO ROBIĄ PAJĄKI OPOWIEM CI MAMO Latour Daniel, Bryczyński Marcin brak danych
18 ofert od 24.69PLN
Porównaj ceny
ZGNIŁOBRODY I LUNETA PRZEZNACZENIA BZIK I MAKÓWKA Witek Rafał brak danych
17 ofert od 13.06PLN
Porównaj ceny
KUBUŚ PUCHATEK Milne Alan Alexander brak danych
17 ofert od 29.69PLN
Porównaj ceny
CHATKA PUCHATKA Milne Alan Alexander brak danych
16 ofert od 29.69PLN
Porównaj ceny
ALE KUPA CO MASZ W PIELUSZCE van Genechten Guido brak danych
14 ofert od 21.61PLN
Porównaj ceny
Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000 Kijak Jacek Bellona
13 ofert od 34.14PLN
Porównaj ceny
Polifoniczność w przekładzie Pytlak Magdalena Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
14 ofert od 33.92PLN
Porównaj ceny
Brzemię Agatha Christie Wydawnictwo Dolnośląskie
6 ofert od 21.51PLN
Porównaj ceny
Czy nowe przepisy o oskładkowaniu zleceń spowodują problemy Opracowanie zbiorowe Wiedza i Praktyka
4 ofert od 27.56PLN
Porównaj ceny
Najbardziej niejasne przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – jak postępować, by uniknąć kar Marlena Rozmus Wiedza i Praktyka
4 ofert od 27.56PLN
Porównaj ceny
Nowe zasady wystawiania i przekazywania zwolnień lekarskich Andrzej Radzisław Wiedza i Praktyka
4 ofert od 27.56PLN
Porównaj ceny
Czechy i Słowacja. Mapa samochodowa skala 1:600 000 - Praca zbiorowa Praca zbiorowa ExpressMap
24 ofert od 16.34PLN
Porównaj ceny
Ile znaczy mama Kevin Leman eSPe
14 ofert od 25.14PLN
Porównaj ceny
Sieroctwo i osamotnienie Olearczyk Teresa Ewa WAM
13 ofert od 25.97PLN
Porównaj ceny
Zakazany Bóg. Oto jest krew nasza Gabriel Campo Villegas Rafael
7 ofert od 26.91PLN
Porównaj ceny
Obserwacje dziecka Materiały dla nauczyciela Tokarska Elżbieta, Kopała Jolanta Edukacja Polska
8 ofert od 24.47PLN
Porównaj ceny
Beskid Żywiecki. Mapa turystyczna skala 1:50 000 - Praca zbiorowa Praca zbiorowa ExpressMap
15 ofert od 14.97PLN
Porównaj ceny
101 ćwiczeń z dresażu - Aristotle Jec Aristotle Jec Galaktyka
15 ofert od 27.31PLN
Porównaj ceny